Ook uitzendbureaus zijn gehouden algemeen minimum uurloon te betalen

Ook uitzendbureaus zijn gehouden het algemeen minimum uurloon zoals door de regering vastgesteld uit te betalen aan uitzendkrachten. Indien bij controle door de dienst Arbeidsinspectie blijkt dat uitzendbureaus daar in gebreke zijn, kan hun vergunning worden ingetrokken.

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) benadrukte dinsdag in het parlement dat iedere werknemer in Suriname tenminste het minimum uurloon uitbetaald moet krijgen. Dit is volgens de bewindsman noodzakelijk om de werknemer die er recht op heeft te beschermen.

De dienst Arbeidsinspectie zal naast het uitvoeren van reguliere controles, ook nagaan welke sectoren meer aandacht verdienen ten aanzien van controles op het minimum uurloon. Klachten ten aanzien van het minimum uurloon kunnen bij de afdeling Client Control Center van AW&J worden gedeponeerd. Indien het om een confidentiële kwestie gaat, worden deze ook als zodanig behandeld.

Hiaten in de wet

Minister Mac Andrew ging dinsdag in het parlement in op vragen gesteld door leden tijdens de behandeling van het wetsontwerp wijziging van de Wet Ter  Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs, de zogeheten uitzendbureaus. 

De wet wordt gewijzigd, omdat na evaluatie is gebleken dat er hiaten in zijn. Met de wetswijzigingen worden deze hiaten gerepareerd. 

Zo zal nu in de wet het voor inlenende bedrijven verboden zijn om uitzendkrachten aan te trekken van uitzendbedrijven die niet in het bezit zijn van een uitzendvergunning. De uitzendvergunning wordt verstrekt door het ministerie van Arbeid (AW&J). Verder wordt de inlener nu ook verboden om arbeidskrachten van dezelfde intermediair langer dan de maximumtermijn van 2 jaar aaneensluitend in te zetten voor arbeid.

Er zijn momenteel in totaal 12 uitzendbureaus. De vergunningen die zijn verleend hebben een duur variërend van 1 jaar tot 5 jaar. Vanuit het ministerie van AW&J worden de uitzendbureaus gevolgd. Na verloop van de vergunningsperiode kan de uitzendvergunning worden verlengd, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Na twee keer verlenging van de vergunning is verkregen, kan AW&J overgaan om de vergunning voor de duur van 4 of 5 jaar te verlengen. 

SS

error: Kopiëren mag niet!