Brandweercommandant pleit voor kleine brandblussers in voertuigen na recente autobrand

In reactie op een recent incident waarbij een auto in brand vloog na een bezoek aan de monteur, roept brandweercommandant Olton Pinas van het Korps Brandweer Suriname, autobezitters op om kleine brandblussers in hun voertuigen te plaatsen.

Dit voorstel volgt op het incident van afgelopen zondag, 25 februari, waarbij het de brandweer niet lukte om op tijd aan te komen om de brand te blussen.

Volgens commandant Pinas is het moeilijk om de frequentie van autobranden precies in cijfers uit te drukken, maar hij merkt op dat het aantal voertuigen op de weg aanzienlijk is toegenomen in vergelijking met vroeger. Oorzaken van deze branden variëren van technische mankementen tot brandstichting, waarbij issues met de accu vaak een rol spelen.

Om dergelijke branden te voorkomen, adviseert Pinas autobezitters een klein brandblusapparaat in hun voertuig te hebben. “Dit kan de beginnende brand aanpakken en de schade beperken, terwijl iemand anders de brandweer belt”, aldus de brandweercommandant. 

Daarnaast komt uit de gemeenschap het verzoek om voorlichting over het gebruik van deze blusapparaten en informatie over waar deze te verkrijgen zijn.

De aanbeveling van de brandweercommandant benadrukt het belang van proactieve maatregelen om de veiligheid op de weg te vergroten en potentieel levensbedreigende situaties te voorkomen.

CS

error: Kopiëren mag niet!