Staatsschuld per eind 2023 USD 3,3 miljard, afname van 3 procent

Uitgedrukt in SRD toename van 20 procent

De staatsschuld van de overheid bedroeg ultimo december vorig jaar  USD 3,3 miljard, waarvan de buitenlandse schuld USD 2,6 miljard en de binnenlandse schuld USD 691 miljoen bedroegen. Ten opzichte van eind december 2022 betekent dit een afname van de staatsschuld met 3 procent. De totale staatsschuld bedroeg toen USD 3,4 miljard.

Uitgedrukt in SRD is per ultimo december vorig jaar wel sprake van een toename van 20 procent van de staatsschuld. De staatsschuld uitgedrukt in SRD bedroeg eind december 2023 SRD 124,1 miljard.

Het Bureau voor de Staatsschuld meldt in zijn vierde kwartaalverslag van vorig jaar dat de toename van de staatsschuld uitgedrukt in SRD het gevolg is van het grote aandeel van vreemde valuta schulden van circa  78 procent van de totale schuldportefeuille van de Staat en een depreciatie van de SRD ten opzichte van de US-dollar van ongeveer 17 procent. Deze twee zaken hebben een sterke impact gehad op de staatsschuld uitgedrukt in SRD en deze sterk doen stijgen.

Een andere reden voor de toename van de staatsschuld uitgedrukt in de lokale munteenheid is het positieve saldo van trekkingen en aflossingen op de totale schuld van SRD 8,4 miljard (USD 227,9 miljoen). Dit is inclusief de binnenlandse “goldloan” van 2018 die in 2023 is geregistreerd bij de Rekenkamer en is opgenomen in de staatsschuld.

Een derde reden die het Bureau voor de Staatsschuld noemt voor de sterke stijging van de Staatsschuld uitgedrukt in SRD is de toevoeging van de “supplier” schuld, wat niet betaalde reçu’s vertegenwoordigt, aan de binnenlandse schuld statistieken die vanaf december 2021 heeft plaatsgevonden. Dit schuld item wordt steeds bijgewerkt door het ministerie van Financiën en Planning. 

De “suppliers” schuld bedroeg in 2023 SRD 6,4 miljard (USD 171 miljoen) en is ten opzichte van eind 2022 met circa SRD 4,4 miljard (USD 119 miljoen) gestegen.

Volgens het IMF-EFF programma moeten deze schulden per eind 2025 volledig zijn ingelopen en mag er geen nieuw “supplier” schuld meer bestaan na die periode. Dit betekent dat de overheid vanaf 2026 alle reçu’s op tijd moet betalen.  

SS

error: Kopiëren mag niet!