Kindermisbruik tegenwoordig ook in omgevingen die als veilige haven moeten dienen

Kindermisbruik komt tegenwoordig steeds vaker voor in omgevingen die eigenlijk als een veilige haven zouden moeten dienen, zoals oppashuizen en peuterscholen. In 2022 werden bijvoorbeeld ongeveer 11 jongens vermoedelijk misbruikt in een opvanginstelling in Suriname.

Ouders merkten verontrustend gedrag op bij hun kinderen en de jongens zelf vertelden over het misbruik door een 21-jarige dader. Onlangs stapte ook de moeder van een 3-jarige peuter naar de politie, omdat ze vermoedde dat haar kind misbruikt was op een peuterschool.

Kindermisbruik heeft ernstige gevolgen voor de fysieke, emotionele en psychologische gezondheid van jonge slachtoffers. Het kan levenslange trauma’s veroorzaken die diep ingrijpen in hun ontwikkeling en welzijn. Bovendien kunnen de effecten van misbruik nog tot ver in hun volwassen leven voelbaar zijn, daarom is het van essentieel belang om deze kwetsbare groep te beschermen.

Het voorkomen van kindermisbruik vereist een combinatie van preventieve maatregelen en een doeltreffende reactie op vermoedens of meldingen van misbruik. Het screenen en trainen van personeel, het invoeren van strikte gedragscodes en het bevorderen van een cultuur van openheid en vertrouwen zijn allemaal cruciale stappen om de veiligheid van kinderen in oppashuizen en peuterscholen te waarborgen.

Ook is het belangrijk dat deze instellingen een effectief reactiemechanisme hebben, met duidelijke protocollen voor het omgaan met vermoedens van misbruik, het bieden van ondersteuning aan slachtoffers en het aanpakken van daders.

In 2022 werd het oppashuis waar de jongens vermoedelijk werden misbruikt gesloten door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) in samenwerking met de politie. Toenmalig SoZaVo-minister Uraiqit Ramsaran benadrukte destijds dat kindermisbruik niet getolereerd mag worden. Oppashuizen worden daarom gevraagd om zich te registreren en te voldoen aan de gestelde regels en criteria. In hoeverre de oppashuizen en peuterscholen worden gecontroleerd is echter niet bekend.

CS

error: Kopiëren mag niet!