Stabiliserende strategieën voor Suriname’s valuta

In een tijd waarin fluctuaties in de valutakoersen voor beroering zorgen in de Surinaamse economie, biedt het programma “Rashid Pierkhan’s Kal aaj aur Kal” op RBN tv verhelderende inzichten. Met een merkbare daling van de valutawaardes in de afgelopen week, laait onder het publiek de speculatie op over de oorzaken hiervan en de mogelijke gevolgen voor de toekomst van de economie. 

Om de huidige economische situatie te ontrafelen, ging Faried Pierkhan in  gesprek met Asiskumar Gajadien, Assembleelid en fractieleider van de VHP, dieper in op de nuances van deze financiële realiteit.

Volgens Gajadien zijn er meerdere factoren die hebben bijgedragen aan de stabilisatie van de koers, waaronder striktere maatregelen in de overheidsbegroting en het matigen van kredietverlening in de financiële sector. “We zien dat maatregelen die betrekking hebben op het beperken van de SRD in omloop, macro-economisch gezien, tot stabilisatie leiden op de valutamarkt”, verklaart hij.

Gajadien suggereert dat recente schommelingen meer toe te schrijven zijn aan speculatiem dan aan werkelijke economische veranderingen.

Korte en lange termijn gevolgen

Op de vraag naar de gevolgen voor de nationale economie, belicht Gajadien de invloed van valutakoersen op zowel het bedrijfsleven als het dagelijks leven van de burgers. “In een importeconomie zoals de onze, is er altijd een tijdsverschil tussen koersschommelingen en prijsaanpassingen in de winkels”, legt Gajadien uit. Hij verwacht dat prijzen zich geleidelijk zullen aanpassen aan de nieuwe koersrealiteit, wat reeds merkbaar is in de prijsstelling van bouwmaterialen.

Lessen uit het verleden en toekomstige maatregelen

Kijkend naar historische koersontwikkelingen onderstreept Gajadien het belang van koersstabiliteit voor de economie. De recente keuze voor een flexibeler koersbeleid, gebaseerd op vraag en aanbod, moet zorgen voor minder fluctuaties. 

Hij benadrukt de noodzaak van verkrapping van de geldhoeveelheid als maatregel van de monetaire autoriteiten om de koers te stabiliseren. “Investeringen moeten verschuiven naar de productiesector, om zo bij te dragen aan een stabiele koers en economische groei”, adviseert Asiskumar Gajadien.

Advies aan bedrijven en burgers

Met het oog op de naderende algemene verkiezingen roept Gajadien op tot budgettaire discipline en het behoud van het publieke vertrouwen in de Surinaamse munteenheid. Hij raadt burgers aan vertrouwen te hebben in de richting die de regering inslaat voor het stabiliseren van de economie.

  • Wie het interview met de heer Gajadien wil zien kan dat doen door op deze link te klikken.

error: Kopiëren mag niet!