Eerste deel geasfalteerde weg naar Ricanaumofo opgeleverd

De eerste oplevering van de weg naar Ricanaumfofo te Marowijne vond zaterdag 24 februari plaats. Bij deze gelegenheid heeft de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee de aanwezigen toegesproken.

Het asfalteren van de weg is volgens de parlementsvoorzitter een stap richting duurzame ontwikkeling. Hij gaf de bewoners aan dat de overheid de randvoorwaarden voor ontwikkeling in orde maakt, maar die ontwikkeling zal zover reiken als de inzet van de plaatselijke gemeenschap. Nu een deel van de weg geasfalteerd waarschuwde hij voor snelheidsduivel. Het is de bedoeling dat weg ontwikkeling brengt en geen verkeersongelukken.

Tijdens de toespraken werd aangehaald, dat Ricanaumofo een agrarisch dorp is. Maar, er is geen afzet voor de producten. Voorzitter Bee verwees de aanwezigen naar de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien. De parlementsvoorzitter zegt dat het ministerie over fondsen beschikt.

Naast de LVV-minister, waren vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Krishna Mathoera van Defensie en minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken ook aanwezig. Henk Aviankoi (VHP), lid van het parlement, heeft de ceremonie ook bijgewoond.

error: Kopiëren mag niet!