De Verrijzenis van de Tweestatenoplossing na Onvoorstelbare Oorlog

In een recent artikel van Martin Indyk, gepubliceerd op 20 februari 2024, wordt de potentie van een hernieuwde tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict belicht. Jarenlang leek dit idee, dat streeft naar een vreedzame coëxistentie van een Israëlische en een Palestijnse staat, naïef of zelfs gevaarlijk. Echter, in de nasleep van de ongekende aanval van Hamas op Israël op 7 oktober en de daaropvolgende hevige oorlog in de Gazastrook, lijkt de tweestatenoplossing nieuw leven ingeblazen. Dit concept wordt nu niet alleen door de Amerikaanse president Joe Biden en zijn team openlijk ondersteund, maar ook door leiders in de Arabische wereld, de EU, en zelfs China.

De noodzaak voor deze heropleving is duidelijk: alternatieven zoals de vernietiging van Israël voorgesteld door Hamas, annexatie van de Westbank door Israël, of een status-quo-handhaving hebben allen calamiteiten tot gevolg. De enige vreedzame oplossing lijkt het herstel van de tweestatenvisie te zijn.

Ondanks de actuele verwoesting en wantrouwen tussen Israëli’s en Palestijnen, en verminderde Amerikaanse invloed in de regio, heeft het conflict in Gaza de VS in een positie gebracht waarin zij steun nodig hebben voor een geloofwaardig proces dat kan leiden tot een overeenkomst. Dit vereist een aanzienlijke inzet en politiek kapitaal. Biden zal een actieve rol moeten spelen om een terughoudend Israël, een ineffectieve Palestijnse partner en een ongeduldige internationale gemeenschap te overtuigen.

De tweestatenoplossing, die teruggaat tot 1937 en een gedetailleerde omschrijving kreeg door de Oslo-akkoorden in 1993, blijft het enige levensvatbare idee voor een duurzame vrede. Hoewel de weg lang en vol uitdagingen is, benadrukt Indyk dat er uitgeputte partijen kunnen komen die coëxistentie verkiezen boven vernietiging. Zo kan een internationale inzet voor een Palestijnse staat naast een Joodse staat in vrede en veiligheid, de enige weg vormen naar een einde aan decennia van conflict.

Volledige tekst in onze rubriek Vrije Tribune:
https://www.dbsuriname.com/2024/02/25/de-vreemde-wederopstanding-van-de-tweestatenoplossing/

error: Kopiëren mag niet!