Onderwijsvernieuwing: Suriname zet in op langere schooltijden

Volgens minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is Suriname klaar voor een ingrijpende verandering: het ministerie heeft plannen onthuld om de schooltijden aanzienlijk te verlengen vanuit een streven naar verbeterde onderwijsprestaties en het welzijn van de leerlingen. Deze ambitieuze stap zou de educatieve landschap van het land wezenlijk kunnen veranderen, indien uitvoerig onderzoeks- en maatschappelijk debat dit ondersteunen.

Naar een nieuw onderwijssysteem

Een essentiële component van het voorstel is om door middel van een holistische benadering te onderzoeken hoe de onderwijskwaliteit kan worden geoptimaliseerd. Dit omvat niet alleen een verlenging van de schooldag tot mogelijk 15.00 uur, maar ook een reeks ondersteunende beleidsmaatregelen die het onderwijsproces en het welzijn van de leerlingen centraal stellen.

Essentiële factoren voor de verruiming

Het ministerie heeft meerdere aandachtspunten geïdentificeerd die cruciaal zijn voor het succes van langere schooltijden, waaronder doelstellingen en resultaten, aanpassingen binnen het huidige systeem, en de noodzaak voor intensieve training en ondersteuning van leerkrachten. Ook zullen er overwegingen worden gemaakt voor de werkdruk, mentale gezondheid, evenwichtige voeding, bescherming tegen hitte, revisie van de schoolinfrastructuur, financiële implicaties en de betrokkenheid van alle stakeholders.

Brede samenleving betrekken.

Minister Ori benadrukt, dat succesvolle implementatie afhankelijk is van de actieve betrokkenheid van ouders, leerlingen, leerkrachten en lokale gemeenschappen. Informatiesessies, thema-avonden, en workshops zullen bijdragen aan een breed gedragen verandering, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen en welzijn van alle betrokkenen.

Toekomstvisie

Het uitgangspunt van deze radicale verschuiving in het onderwijssysteem van Suriname is duidelijk: betere voorbereiding van jongeren op de uitdagingen van de moderne wereld, door hen niet alleen academisch, maar ook sociaal-emotioneel en fysiek sterker te maken. Terwijl de weg naar een nieuwe onderwijsrealiteit vele uitdagingen kent, is de overtuiging sterk dat deze verandering uiteindelijk het Surinaamse onderwijs ten goede zal komen. 

Het voorgenomen voorstel belooft een toekomst waarin elk kind in Suriname de ruimte en middelen krijgt om zijn of haar potentieel volledig te benutten.

error: Kopiëren mag niet!