ABS gestart met voorbereidingen 9e volks- en woningtelling

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is begonnen met de voorbereidingen voor de negende volks- en woningtelling. Momenteel worden alle gebouwen in Suriname – met uitzondering van die in het binnenland – middels veldwerk digitaal geregistreerd. De negende volks- en woningtelling staat gepland voor het derde kwartaal van 2024. Het veldwerk, in teamverband uitgevoerd door ABS-medewerkers, ging op 22 januari van start en duurt tot en met 31 mei.

De veldwerkers gaan in groepen van 2 het veld in om gebouwen in de kustvlakte te registreren. “Zij kijken wat er in een straat aan objecten voorkomt en geven aan waar er woonhuizen zijn, welke bewoond of leegstaand zijn”, als Naomi Caupain, manager van het Census kantoor. Ze voegt eraan toe dat ook bedrijfsgebouwen en gebedshuizen binnen de registratie vallen. Verder wordt ook de fysieke toestand van de objecten genoteerd. 

De gebouwen worden geteld om een beeld te krijgen van hoeveel huishoudens er in het land zijn, met als doel de werklast voor de census vast te stellen. “Er is hiervoor over het algemeen geen interactie nodig met de bewoners. Echter kan het zo zijn dat extra informatie nodig is waarbij de bewoners gevraagd worden mee te werken”, aldus Caupain, die een beroep doet op de samenleving om medewerking te verlenen.  

Indien een huisnummer ontbreekt, zullen de veldwerkers hiernaar vragen. Ingeval er geen personen op het adres aanwezig zijn, zullen de teams registreren wat ze waarnemen zoals de kenmerken van het huis. De ABS-medewerkers zijn te herkennen aan een T-shirt met ABS-logo en badge.

error: Kopiëren mag niet!