Israëlische Oorlog tegen Gaza: Een Strijd om Palestijnse Gasvoorraden

De Israëlische militaire campagne in Gaza heeft niet alleen tot doel Hamas te vernietigen, maar lijkt ook gericht op het in beslag nemen van de Palestijnse gasvoorraden in de Middellandse Zee. Volgens Walid Abuhelal heeft de aanzienlijke vernietiging in de Gazastrook aangetoond dat Israël een lang geplande militaire actie heeft ondernomen om haar macht uit te oefenen over dit gebied en controle te krijgen over de rijke aardgasrijkdommen voor de kust van Gaza.

Analyses suggereren dat Israëls oorlogvoering niet alleen wordt gemotiveerd door territoriale expansie volgens zionistische ideologie, maar ook door economische belangen in de vorm van de aardgasvoorraden in het Levantine-bekken, een gebied dat schattingen ongeveer 122 biljoen kubieke voet aardgas bevat. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Gaza Marine reserves, waarvan de exploitatie reeds in 1999 werd toegekend aan British Gas door de Palestijnse Autoriteit, maar waar Palestijnen nog steeds geen voordeel van hebben gezien door Israëlische obstructies.

Israëls expansieplannen worden mede gedreven door Netanyahu’s doel om het land te positioneren als een cruciale economische corridor en een mondiaal exportcentrum voor aardgas, waarbij de inbeslagname van Gaza’s gasvoorraden een sleutelrol speelt. De agressie van Israël tegen Gaza wordt verder ondersteund door westerse bondgenoten, die ondanks internationale veroordelingen, de oorlogsmoeligheden van Israël hebben versterkt.

De ambitie om de Gazastrook te ontdoen van haar bevolking en haar natuurlijke hulpbronnen te annexeren, wordt gezien als een strategische stap van Israël om haar macht in de regio uit te breiden en mogelijke Palestijnse soevereiniteit over natuurlijke hulpbronnen te ondermijnen. Deze handelingen roepen kritische vragen op over de toekomst van Palestina, de rechtvaardigheid van internationale betrekkingen en de echte drijfveren achter de oorlogvoering in de regio.

Volledige tekst in onze rubriek Vrije Tribune.

error: Kopiëren mag niet!