VHP, garantie voor ontwikkeling van Suriname

Toen de VHP aan de macht kwam in 2020, moest er gedeald worden met grote schulden die nog afgelost moesten worden. Hierdoor was zij genoodzaakt in zee te gaan met het IMF om de ontspoorde economie van het land weer op de rails te kunnen zetten. 

Het waren zware tijden voor het volk omdat zij zware offers moest brengen voor het wederom gezond maken van de economie. Tot nu toe is het deze regering , met de VHP aan kop, aardig gelukt, dat zelfs de Deputy Managing Director Kenji Okamura, ons land bezocht heeft omdat hij Suriname als rolmodel ziet bij het uitvoeren van het IMF-programma. Het is een voorrecht voor Suriname dat zo’n hoge persoonlijkheid van het IMF het land bezocht heeft om zijn erkentelijkheid persoonlijk te delen met de regering en de bevolking van Suriname. 

Door de acties van de regering is het vertrouwen weer teruggekeerd, met name in de president, die heel wat zaken binnen drie jaar heeft kunnen bewerkstelligen ten faveure van het land en de bevolking. In de kader kunnen de volgende zaken aangehaald worden:

  • De koers is meer dan een jaar stabiel, waardoor de inflatie ook niet groter kan worden; deze is gegaan van 60% naar 12% wat hoopgevend moet zijn voor de toekomst.
  • Nu kan men voor het bouwen van een woning een lening genomen worden van 1.6 miljoen Surinaamse dollar tegen een rentepercentage van 7% per jaar met een looptijd van maximaal 10 jaren. 
  • Men is nu in de gelegenheid maandelijks vijfduizend Amerikaanse dollar te kopen bij de lokale banken wat voorheen onmogelijk was.

Gesteld kan worden dat het land nu uit de crisis is en richting stabilisatie gaat. Vermeldenswaard is dat 30% van de begroting besteed wordt aan de aflossing van eerder genoemde schulden. Ondanks deze schuldaflossingen is er toch een economische groei te bespeuren van -15% naar 2%. Ook zijn sociale uitkering drastisch verhoogd; hierbij zijn o.a. te noemen: kinderbijslag die verhoogd is met 300%, sociale uitkering van zwakke huishoudens die een verhoging kent van 5000%, en ook de AOV-verhoging met 233%. Dit alles is gerealiseerd in een tijdsbestek van drie jaren.

Als er gekeken wordt naar deze verworvenheden, zal men al gauw tot de conclusie komen dat een goede toekomst van het land gegarandeerd is met de VHP in de regering.

Als advies wil ik het volgende meegeven: “Vertrouwt u de toekomst van uw kind en het land toe aan een eerlijke en oprechte leider, en deze is,… je hoeft niet meer lang na te denken,…Chan Santokhi.

Hoofdbestuurslid VHP

P.D. Baldew

error: Kopiëren mag niet!