EBS-tarievencommissie stelt piektarief  voor in plaats van forse verhoging over de hele linie

De indertijd ingestelde EBS-tarievencommissie (ETC) heeft in een schrijven vorige week aan president Santokhi onder meer voorgesteld om piektarieven voor stroom in te voeren, in plaats van over de hele linie forse verhogingen van de tarieven door te voeren. De ETC vindt dat de aanbevelingen en voorstellen die het een jaar geleden in een rapport aan de president heeft gedaan, eerst zouden moeten worden geïmplementeerd alvorens tot aanpassing van de stroomtarieven over te gaan. 

In het kader van het lopend IMF-programma is de regering voornemens binnenkort de stroomtarieven te verhogen. Dit heeft te maken met de verdere afbouw van de stroomsubsidies zoals geëist door het Internationaal Monetair Fonds als een van de belangrijkste voorwaarden voor de eerstvolgende tranche-overmaking van USD 63 miljoen. 

Onlangs is een onderhoud geweest tussen de regering en de leiding van de EBS. Daarbij heeft de EBS-leiding onder meer een presentatie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot de technische en financiële stand van zaken rond de energievoorziening. De EBS heeft op basis daarvan van de regering de opdracht gekregen voorstellen en modellen uit te werken voor de tariefsverhoging van elektriciteit. Er zou daarover spoedig een vervolgonderhoud plaatsvinden.

Aanbevelingen EBS-tarievencommissie

Vernomen wordt dat een van de modellen is om het huidige drempelverbruik van 800 KWu., waarvoor een “laag” tarief geldt, terug te brengen naar 600 KWu. en de verschillende tariefschijven die daarop volgen “fors” te verhogen. Uit kringen van de vakbeweging is men tegenstander van dit model. Men zit meer op lijn met de voorstellen en aanbevelingen van de EBS-tarievencommissie, zoals die ook vervat zijn in het uitgebrachte rapport een jaar geleden. Met de voorstellen en aanbevelingen uit het rapport heeft de regering tot nu weinig gedaan. De aanbevelingen in bedoeld rapport zijn bedoeld om de kostprijs van elektriciteit te “rationaliseren”, en pas op grond daarvan tariefsaanpassingen door te voeren. 

De EBS-tarievencommissie is in oktober 2022 door president Santokhi ingesteld en is een initiatief van de vakbeweging, met name de vakcentrale C-47. De vakbeweging onder aanvoering van C-47 had toen met acties gedreigd, omdat zij tegen de 10 procent verhoging van de stroomtarieven was die de regering conform afspraken met het IMF wilde doorvoeren. 

De EBS-tarievencommissie stond onder leiding van C-47 topper Dayanand Dwarka. De commissie wordt ondersteund door een technische werkgroep onder leiding van ir. Edmund Neus. 

Het schrijven vorige week aan president Santokhi van de EBS-tarievencommissie is namens haar gedaan door de technische werkgroep. 

Piektarief en zuinigheid

Met betrekking tot de voorgestelde invoering van een piektarief voor stroom wordt gesteld, dat deze bedoeld is om mensen (verbruikers) zuinig met stroom te laten omgaan. Als piek kan de tijdsperiode van 9 uur ’s morgens tot 5 uur ’s middags worden gehanteerd. De grootverbruikers (bedrijven) hebben al een meter die een dergelijk recept mogelijk maakt, aldus de technische werkgroep in zijn schrijven aan de president. Ze stelt verder dat in tegenstelling tot wat steeds beweerd wordt, huishoudens slechts 40 procent van de stroom  gebruiken. Het overige gaat naar de industrie en de overheid. 

Uit kringen van de vakbeweging wordt vernomen dat naast de invoering van een piektarief, men voorstander is van handhaving van de huidige verbruiksdrempel van 800 KWu. en de verschillende tariefschijven. Men zegt mee te kunnen gaan met een tariefsaanpassing indien die gebaseerd op aanpassing van de wisselkoers. Op dit moment zijn de stroomtarieven gebaseerd op een koers van SRD 30 voor de USD. Hantering van de reële koers die gemiddeld rond de SRD 38 ligt is nog te accepteren en draaglijk voor de samenleving, wordt in kringen van de vakbeweging gezegd.   

SS

error: Kopiëren mag niet!