Teleurstelling over prestaties regering Santokhi-Brunswijk blijft groot volgens poll

Het was een zonnige dag in Paramaribo toen de resultaten van de poll op de website van Dagblad Suriname bekend werden gemaakt. De regering Santokhi-Brunswijk had altijd volgehouden dat ze uitstekend werk had verricht en vooruitgang had geboekt, maar de stem van het volk spreekt nu luid en duidelijk.

Van de 2.360 personen die de poll hebben ingevuld, is maar liefst 59% van mening dat de regering haar taken niet goed had vervuld. Een indrukwekkend aantal van 1.384 stemmen was gevuld met frustratie en ontevredenheid over de prestaties van de regering. Slechts 32% vindt de prestaties redelijk, terwijl een schamele 9% meent dat de regering goed werk heeft verricht.

Deze web-poll mag dan wel een momentopname zijn, maar na ruim 3.5 jaar bewind geven de resultaten wel duidelijk aan, dat de ontevredenheid diep geworteld is in de samenleving. De mensen hadden gehoopt op persoonlijke vooruitgang, maar merken weinig verschil in hun dagelijks leven. Ze voelen zich teleurgesteld en gefrustreerd.

Het is begrijpelijk dat de teleurstelling vooral te maken heeft met het gebrek aan persoonlijke vooruitgang, ondanks de economische cijfers die de regering keer op keer presenteerde. De werkloosheid was nog steeds hoog en velen worstelen met financiële problemen. De beloofde veranderingen leken maar niet te materialiseren.

De regering Santokhi-Brunswijk moest echter niet alleen de economische uitdagingen aanpakken, maar ook de diepgewortelde corruptie en inefficiëntie van de vorige regering overwinnen. Dit bleek een immense taak te zijn die de tijd en inspanning van de regering vergde.

Desondanks was het begrijpelijk dat de bevolking ongeduldig werd en meer tastbare resultaten wilde zien. Ze waren de beloftes beu en wilden actie zien. De poll geeft een duidelijke boodschap aan de regering: het volk verwachtte beter.

De regering Santokhi-Brunswijk staat nu voor de uitdaging om de teleurstelling om te zetten in daden. Ze moeten de hoop van het volk weer aanwakkeren en bewijzen dat ze in staat zijn om echte verandering te brengen. Alleen zo kunnen ze het vertrouwen van de bevolking terugwinnen en de ontevredenheid overwinnen.

Het was een lange weg die voor hen lag, maar de regering moet nu laten zien dat ze in staat is om de beloftes waar te maken. De teleurstelling van het volk is groot, maar de echte test zou zijn hoe de regering hiermee omgaat en alsnog vooruitgang boekt.

De conclusie van de poll is duidelijk: de tevredenheid ontbreekt, en de regering Santokhi-Brunswijk heeft nog veel werk te verrichten om het vertrouwen van het volk terug te winnen. De vraag is nu hoe ze deze uitdaging zou aangaan en de teleurstelling zou kunnen transformeren in tevredenheid en vooruitgang.

error: Kopiëren mag niet!