VHP: 2023 een bewogen jaar met veel hoogtepunten

Terwijl velen van ons het jaar 2023 op feestelijke wijze afsluiten, kijken we reikhalzend uit naar wat het jaar 2024 ons zal brengen. Uiteraard is het gepast bij het afsluiten van het jaar te reflecteren wat het afgelopen jaar ons zoal gebracht heeft. Blikken wij terug dan zien we dat er ondanks er ook minder mooie momenten waren,  er toch heel veel goede ontwikkelingen te melden zijn. Er mag gerust gezegd worden dat het jaar 2023 een productief jaar geweest is.

Zo is een lang gekoesterde wens van de VHP, namelijk de wijziging van ons kiesstelsel naar een stelsel van landelijke evenredigheid, eindelijk een feit. Ook op het gebied van het weer gezond maken van onze economie zijn er enorme stappen voorwaarts gemaakt. De IMF rapportages waren erg positief, wat resulteerde in het beschikbaar stellen van 3 tranches van de Extended Fund facility.

Maar ook van andere buitenlandse partners kreeg Suriname overwegend positieve reviews en lof voor de voortgang van de sanering van de economie. De IDB stelde in het laatste kwartaal  dan ook ruim 150 miljoen USD beschikbaar voor het uitvoeren van projecten ter ondersteuning van de capaciteitsversterking van de overheid. Al deze positieve zaken tezamen met het bereiken van een overeenkomst met onze buitenlandse schuldeisers, leverden ons land een positieve Credit Rating op. Zo gingen wij van Selective Default naar CCC+/C met een stabiel vooruitzicht.

Ook de inflatie liep flink terug en eindigt dit jaar ruim onder de 40%, om in 2024 verder te dalen naar aanvaardbare proporties. Op het gebied van het afbouwen van de overheidssubsidies zijn er ook goede resultaten geboekt. Dit levert de overheid op maandbasis veel extra inkomsten op. Deze extra inkomsten zijn ingezet geworden om de verschillende sociale uitkeringen verder op te trekken.

De wisselkoersen zijn het afgelopen jaar ook verder gestabiliseerd en vertonen thans zelfs een dalende trend. Zo   schommelt de koers voor de USD momenteel rond de SRD 36 voor 1 USD. Helaas tonen de prijzen in de winkels nog geen navenante daling. Hier is werk weggelegd voor het ministerie van EZOTI. Een andere belangrijke ontwikkeling is het invoeren van de mogelijkheid tot het omzetten van grondhuur naar eigendom. Dit kan eenvoudig en tegen zeer aantrekkelijke prijzen middels het staatsbesluit grondconversie. 

Helaas zijn er ook minder prettige zaken te melden over het afgelopen jaar. Het leven voor de minder draagkrachtigen is nog steeds erg zwaar. Het sociaal vangnet dient dan ook verder uitgebreid en aangepast  te worden. Ook is de samenleving opgeschrikt geworden door een aantal zware berovingen, die het veiligheidsgevoel van de burgers behoorlijk hebben aangetast.  

Wij spreken de hoop uit dat de regering alles in het werk stelt om het veiligheidsgevoel het komend jaar te herstellen. Tot slot zijn we ook geconfronteerd geworden met twee ernstige ongelukken in de mijnbouw sector.  Eén daarvan resulteerde zelf in de dood van 15 jongemannen in de bloei van hun leven. Wij hopen dan ook dat de veiligheid in deze sector hoge prioriteit mag genieten van de overheid het komend jaar. 

Terugblikkend mag in elk geval gesteld worden dat wij het jaar 2023 met een positieve noot afsluiten.  We zijn ervan overtuigd dat het jaar 2024 alleen beter kan worden. Wij roepen alle Surinamers dan ook op in het nieuwe jaar in eenheid en met veel respect en liefde te werken aan de verdere opbouw van ons geliefd Suriname. We zijn op de goede weg.  

Tot slot wensen wij u allen een gezond en gezegend 2024 toe. 

VHP mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!