Nieuw VN-rapport: 43,2 miljoen mensen lijden honger in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

In het nieuw rapport van de Verenigde Naties, Regional Overview of Food Security and Nutrition 2023, staat dat 6,5% van de bevolking van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied honger lijdt, oftewel 43,2 miljoen mensen.

Hoewel dit cijfer een lichte verbetering van 0,5 procentpunt betekent ten opzichte van de vorige meting, ligt de prevalentie van honger in de regio nog steeds 0,9 procentpunt boven de gegevens van 2019 vóór de uitbraak van Covid-19. Bovendien is het scenario ongelijk verdeeld.

Bovendien verschilt het scenario op subregionaal niveau. In Zuid-Amerika is het aantal mensen dat honger lijdt tussen 2021 en 2022 met 3,5 miljoen gedaald. Er zijn echter 6 miljoen extra ondervoede mensen vergeleken met het pre-Covid-19 scenario.

In Meso-Amerika leden 9,1 miljoen mensen honger in 2022, wat neerkomt op een prevalentie van 5,1%. Dit cijfer vertoont geen significant verschil met de vorige meting.

Het scenario is anders in het Caribisch gebied. In deze subregio leden 7,2 miljoen mensen honger in 2022, met een prevalentie van 16,3%. Vergeleken met 2021 steeg dit aantal met 700.000. Tussen 2019 en 2022 was de toename één miljoen mensen, met de hoogste prevalentie in Haïti.

“De hongercijfers in onze regio blijven zorgwekkend. We zien hoe we steeds verder verwijderd raken van de 2030-agenda, en we zijn er nog niet in geslaagd om de cijfers van voor de crisis die door de Covid-19-pandemie is ontketend, te verbeteren. Onze regio kent hardnekkige uitdagingen zoals ongelijkheid, armoede en klimaatverandering, die de vooruitgang in de strijd tegen honger al minstens 13 jaar terugdraaien. Dit scenario dwingt ons om samen te werken en zo snel mogelijk te handelen,” zei Mario Lubetkin, assistent-directeur-generaal van de FAO en regionaal vertegenwoordiger voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Lola Castro, regionaal directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP), zei dat “mensen centraal moeten blijven staan bij alle oplossingen voor voedselonzekerheid en ondervoeding, vooral in de huidige context van klimaatnood. Ter ondersteuning van regionale regeringen bevorderen we acties die de meest kwetsbare mensen beschermen en voedselsystemen transformeren om ze veerkrachtiger te maken, evenals begeleidende inspanningen door middel van holistisch overheidsbeleid om gezonde en betaalbare voeding te bevorderen”.

Het rapport meldt ook dat in 2022 247,8 miljoen mensen in de regio te maken hadden met matige of ernstige voedselonzekerheid. Dat wil zeggen dat ze gedwongen waren om de kwaliteit of kwantiteit van het voedsel dat ze consumeerden te verminderen of zelfs zonder voedsel kwamen te zitten, honger leden en, in het meest extreme geval, dagenlang niet aten, waardoor hun gezondheid en welzijn ernstig gevaar liepen. Dit cijfer vertegenwoordigt een daling van 16,5 miljoen ten opzichte van 2021.

In Zuid-Amerika leed meer dan een derde (36,4%) van de bevolking aan matige of ernstige voedselonzekerheid. In Meso-Amerika bereikte de prevalentie van matige of ernstige voedselonzekerheid 34,5% in 2022, wat neerkomt op een stijging van 0,4 procentpunt, of 1,3 miljoen extra mensen, ten opzichte van 2021. In het Caribisch gebied had in 2022 60,6% van de bevolking te kampen met matige of ernstige voedselonzekerheid.

Het Regional Overview of Food Security and Nutrition 2023 is een gezamenlijke publicatie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD), de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie/Wereldgezondheidsorganisatie (PAHO/WHO), het Wereldvoedselprogramma (WFP) en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF).

error: Kopiëren mag niet!