Syndicaat voor Onderwijsgevenden houdt congres over doorstromen

Het Syndicaat voor Onderwijsgevenden in Suriname heeft dinsdagochtend een congres gehouden over het doorstroombeleid van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, minOWC. Het thema was “In hoeverre heeft het doorstroombeleid van het minOWC geleid tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs”.

Dit congres werd gehouden, omdat er nog teveel onduidelijkheid is ten aanzien van doorstromen. Sommige ouders weten niet hoe zij hiermee moeten omgaan, maar ook kinderen hebben een bepaalde houding aangenomen, waarbij ze niet meer bereid zijn hun best te doen. 

Volgens ondervoorzitter Meredith Hoogdorp van het Syndicaat, kan doorstromen een heel mooi ding zijn. Leerlingen kunnen dan op 11-jarige leeftijd in leerjaar 8 zitten, zoals dat hoort te zijn. Maar ze stelt, dat het aan de andere kant geen zin heeft als een kind maar doorstroomt, zonder dat het op het niveau is van de klas waarin hij/zij zit.

De leerkrachten zouden te maken hebben met heel wat obstakels binnen dit nieuwe onderwijssysteem. Het congres was daarom bedoeld om van gedachten te wisselen en de pijnpunten van de leerkrachten mee te nemen. Op 6 en 7 oktober zal het ministerie van Onderwijs een congres houden waar de leerkrachten ook kunnen participeren. De leerkrachten willen daarom voorbereid zijn en de pijnpunten meenemen voor dit congres. Een van de pijnpunten is dat leerkrachten geen handleiding krijgen. Wel krijgen zij een programma opgestuurd hoe zaken eruit zien, maar niet hoe ze dat ten uitvoer moeten brengen.

SK

error: Kopiëren mag niet!