Bewoners Piniika bewandelen pad naar ontwikkeling 

De noodkreet voor de hoognodige ontwikkeling van het dorp Piniika, dat ligt in het Mapanegebied, heeft tot nu toe niet kunnen leiden tot gewenste resultaten. Omdat de dorpsbewoners niet langer kunnen wachten op de overheid en andere instanties om richting te geven aan hun ontwikkeling hebben ze besloten eigen stappen naar ontwikkeling te zetten. 

Het dorp is momenteel moeilijk te bereiken. Dit vanwege de slechte staat van de weg, waar dagelijks trucks met houtblokken langskomen. De districtscommissaris van Para, Marlene Joden, heeft ondanks de herhaaldelijke oproep nog geen zichtbare oplossing kunnen bieden in deze zaak. De dorpsbewoners blijven desondanks niet stilzitten.

Door het vorige dorpsbestuur zijn een boot en buitenboortmotor aangeschaft om via de Commewijnerivier, Paramaribo te kunnen bereiken. Niet alleen aan rehabilitatie van de weg en de bereikbaarheid van het dorp wordt gewerkt. Recentelijk zijn ook 5 woningen bijgebouwd.

Tot nog toe wordt onder leiding van de dorpshoofden Frans Nijda en Meriam Needa, op eigen kracht en met eigen middelen gezorgd voor de opbouw en verdere ontwikkeling van Piniika. Het ligt ook in de bedoeling dat met de ontwikkeling van het dorp, degene die uit het dorp afkomstig zijn en in Paramaribo wonen en werken, hun weg terug zullen vinden naar hun geboorteplaats voor heropleving van hun woongebied. 

Op de overheid wordt een dringend beroep gedaan om vooral de weg begaanbaar te maken en te zorgen voor het onderhoud hiervan. Door begaanbare wegen zal het makkelijker worden voor de bewoners, om te zorgen voor de beoogde groei en bloei van het dorp.

error: Kopiëren mag niet!