Monikarta SBP-koopkrachtversterking van start gegaan in Paramaribo 

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) is maandag gestart met haar distributie programma in Paramaribo inzake koopkrachtversterking. Dit programma houdt in dat personen die zich hebben geregistreerd en voldoen aan de vastgestelde criteria, maar niet over een eigen bankrekening beschikken, in aanmerking komen voor een Moni Karta. De distributie vond op diverse locaties plaats in Paramaribo.

Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo bracht een oriëntatiebezoek aan de verschillende distributiepunten om te kijken naar de gang van zaken.

De SBP-koopkrachtversterking van SRD 1.800 wordt gegeven aan kwetsbare gezinnen in het kader van object naar subjectsubsidie,als onderdeel van het Sociaal Programma. 

Alle districten zullen worden aangedaan. “Indien u heeft voldaan aan de criteria zult u krijgen waar u recht op heeft.” Minister Ramsaran benadrukte dat vanuit SoZaVo continu gekeken wordt naar het bijstellen van het sociaal beleid .

error: Kopiëren mag niet!