“President Santokhi benadrukt rol van technologie bij G77+China Top”

Op 15 september 2023 opende de G77+China Summit in Havana, Cuba, waar de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel de leiders van de lidstaten ontving in het Palacio de las Convenciones. Het thema van de top is “Huidige ontwikkelingsuitdagingen: de rol van wetenschap, technologie en innovatie”. President Santokhi sprak tijdens deze top over de rol van technologie bij het overbruggen van de kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden.

Santokhi benadrukte dat wetenschap en technologische innovatie een cruciale rol spelen bij het aanpakken van geopolitieke spanningen en crises op het gebied van financiën, voedsel, biodiversiteit en klimaat. Hij noemde met name de rol van technologie in voedselveiligheid en landbouwoptimalisatie. Hij pleitte voor internationale samenwerking, kennisdeling en het uitbreiden van toegang tot digitale technologieën, vooral voor jongeren, vrouwen, inheemse volkeren en anderen om niemand achter te laten.

Tegelijkertijd waarschuwde de president voor de mogelijke gevaren van misbruik van wetenschappelijke verworvenheden, met name kunstmatige intelligentie (AI). Hij erkende de voordelen van AI, maar benadrukte de potentiële bedreigingen voor vrede, veiligheid en mondiale stabiliteit als gevolg van misbruik en onvoorspelbaarheid.

De G77+China top is een forum voor ontwikkelingslanden om belangrijke kwesties te bespreken en streeft naar een rechtvaardiger internationale samenleving waarbij de stem van ontwikkelingslanden wordt gehoord. Er is ook behoefte aan evaluatie en hervorming van internationale multilaterale systemen en instituties.

Suriname zet zich in voor een effectievere aanpak van klimaatverandering en het herstel van kleine, afhankelijke economieën na de COVID-crisis. De deelname van Suriname op hoog niveau benadrukt het belang dat het land hecht aan samenwerking en multilaterale betrekkingen.

error: Kopiëren mag niet!