Hopelijk nu investeringen

Er zijn ondernemers en burgers die hebben geklaagd over de trage gang van zaken wanneer het aankomt op de regulering van de hennepteelt en de verwerking daarvan in Suriname. Welnu, na enkele jaren van debatteren is er al een wet die deze agrarische en/of industriële sector reguleert. Nu is het aan de ondernemers op van deze mogelijkheid gebruik te maken en in de economie een andere verdienoptie toe te voegen. Deze sector zou lucratief kunnen zijn, het zou het land extra bbp kunnen opleveren en waardige werkgelegenheid kunnen aanbieden. In het begin was de discussie vooral gericht op de mogelijke misbruik van de teelt van hennep. De discussie ging daarom ook over de variëteiten die gekweekt kunnen worden en hun vermogen om ingezet te worden als grondstof voor verboden stimulerende middelen, dus om het zogenaamde THC-gehalte. Het is zover, nu hopen we dat de ondernemers snel hun ding beginnen te doen. We hopen ook dat de randzaken rondom het opzetten van de plantages goed in orde te brengen zijn. Voor de teelt van hennep is een bepaalde soort boden nodig die wel in Suriname aanwezig zou zijn. De ondernemers zullen hennep kunnen laten telen en daarvoor moeten honderden hectares beschikbaar zijn. Die kunnen de ondernemers aanvragen en voorwaardelijk krijgen van de Staat of mogelijke hebben ze dat al. Men kan ook grond huren van mensen die de beschikking hebben over grond of men zou ook regionaal geclusterd, bijvoorbeeld in een straat of in een wijk, een aantal kleine telers kunnen mobiliseren die dan verenigd kunnen zijn in de productiecoöperatie. De hennepteelt vereist een zekere specifieke deskundigheid waarmee Surinamers nog niet (op grote schaal) ervaring hebben. Daarom zullen specifieke kleine boeren ook moeten worden getraind. In de tussentijd heeft klimaatsverandering zijn impact naar alle waarschijnlijkheid ook gehad in Suriname en dat zal ook zijn impact hebben op de massateelt van hennep. Veel landerijen in agrarische gebieden die in alle seizoenen inzetbaar waren, zijn regelmatig in de afgelopen 5 tot 6 jaar onder water gelopen. Agrarische activiteiten in deze gebieden zijn inmiddels niet mogelijk zonder grootschalige infrastructurele investeringen waarvoor gedeeltelijk de Staat verantwoordelijk zijn vanwege haar alleenrecht in sommige gebieden en zal het miljoenen kosten. Maar naast wateroverlast hebben we ook te maken met andersoortige, meer intense, periodes van droogte waardoor het gras verdort en er scheuren in de aarde ontstaan.

Met betrekking tot de gang van zaken in de sector is er een speciaal toezichthoudend orgaan in het leven geroepen, en dat orgaan zal onder andere letten op de teelt van hennep, de kwaliteit van de zaden en de potentie van de planten in relatie tot de limitering van het THC-gehalte. Nu weten we dat organen die bij wet worden ingesteld en ook gedeeltelijk politiek worden ingevuld, vaak te kampen krijgen met het politiek accommoderen van friends and familie and…buitenvrouwen. Dat is recent op de radio beweerd door een ex-minister van grondzaken althans dat in een commissie die grondzaken moet onderzoeken een buitenvrouw van een politieke topper zit of daaraan leiding geeft. Dus de bemensing laat te wensen over waardoor de instituten en bijvoorbeeld de raden van toezicht hun werk niet doen. We vragen ons af waar de expertise op het gebied van hennepteelt zit voor de bemensen van het toezichthoudend orgaan. Behalve de bemensing, is de daadwerkelijke controle in Suriname ook een heikel punt. Controle is in Suriname een daad van vijandschap. Controlerende organen vermijden soms confrontatie en vijandschappen, soms worden ze terug gefloten. Verder hebben toezichthoudende organen vaak ook te maken met corruptie en omkoping. En er zijn geen instituten verder in Suriname die corrigerend kan optreden. Zo is er geen onafhankelijke autoriteit in Suriname die zich jaarlijks uitspreekt over de dienstverlening of het functioneren bepaalde deze organen. Het telen en/of verwerken van hennep is nu onderhevig aan een vergunning. Er moeten goede criteria zijn vastgesteld op basis waarvan vergunnen moeten of kunnen worden geweigerd. De wet is er al maar naar verluidt moet een aantal zaken nog in staatsbesluiten nader worden geregeld. Zodra deze staatsbesluiten niet zijn afgekondigd zal de hennepteelt nog niet daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. Directe belanghebbenden, zoals potentiele telers en bevorderaars van deze sector, zijn bij de totstandkoming van de wet gehoord door de commissie van rapporteurs. Deze moeten dus een indicatie hebben in welke fase de totale regulering zit en binnen welke termijn alles geregeld zal zijn. Op basis daarvan kunnen potentiele ondernemers die mogelijk een vergunning kunnen krijgen, een aanvang maken met de voorbereidingen, zoals op het administratieve, het financiële en het planmatige vlak. Hennep heeft een breed scala aan toepassingen, variërend van vezels en bouwmaterialen tot voedingssupplementen en medicinale producten. Het THC-gehalte (van psychoactieve stoffen) die in eerder regelgeving gelimiteerd was tot 0.3% is nu bij de nieuwe wetgeving gebracht naar 1%. Door het THC-gehalte te verhogen naar maximaal 1%, kunnen producenten hennep variëteiten telen die beter geschikt zijn voor specifieke industriële doeleinden. Het zou ook de productie van cannabisproducten mogelijk maken met therapeutische eigenschappen, die kunnen worden gebruikt voor de behandeling van verschillende aandoeningen. De VSB meldde eerder dat een aantal bedrijven reeds klaar staat om te investeren in de productie van industriële hennep. Een eventueel op te zetten textielindustrie kan, indien goed aangepakt, voor extra werkgelegenheid en verhoogde inkomsten zorgen voor Suriname. We kijken uit naar de broodnodige investeringen.        

error: Kopiëren mag niet!