Hittestress bij aanhoudend droog weer  bij melkvee: verminderde melkproductie

Niet alleen de landbouwsector heeft last van het aanhoudend droge weer, met als gevolg ernstige watertekorten, maar ook de veeteelt sector. Bij veeteelt speelt vooral de hitte en het hoge temperatuur de veestapel behoorlijk parten, met als gevolg verlaagde producties en in erge gevallen tot ziekte en soms zelfs dood van vee. Melkboer Kenneth Gantpatsing die een veestapel heeft van circa 50 koeien, zegt in gesprek van DBS dat de melkproductie van zijn koeien in de voorbije periode met zeker minimaal 30 procent is gedaald. De koeien hebben zichtbaar grote moeite met het hete weer. Ze produceren minder melk. Het kost de melkboer extra inspanningen om de fysieke gesteldheid van zijn vee op een redelijk peil te houden. Dat betekent extra verzorging en extra voeding voor de dieren. Dit brengt allemaal extra kosten met zich mee, vooral ook vanwege de gestegen kosten van voeding zoals slijpmeel. Vanwege de droogte bevat vers gras uit het veld veel minder vocht, waardoor de dieren achteruit gaan in fysieke gesteldheid.

Hij beklaagt zich erover dat niemand zich schijnt te bekommeren om de situatie waaronder agrariërs in het algemeen, en de melkboer in het bijzonder moeten werken. De aanhoudende droogte en de hete temperaturen van de voorbije maanden drukken extra op de situatie van de boer. Verlaagde productie en verhoogde kosten voor de verzorging van de veestapel drukken zwaar op de situatie van melkboeren. Het enige waar men zich zorgen maakt is dat de prijs van melk betaalbaar moet blijven voor het volk. Maar men kijkt volgens Ganpatsing niet naar de omstandigheden waaronder de boer het product rauwe melk moet voortbrengen. De huidige melkopkoopprijs van maximaal SRD 25 voor een liter rauwe melk vindt de melkboer ook al lang achterhaald vanwege alle prijsstijgingen. Om toch aan wat extra inkomsten te komen verkoopt de melkboer van huis uit rauwe melk. Mensen kopen graag rauwe melk omdat ze ervan verzekerd zijn dat de kwaliteit zuiver is en het ook nog langer houdbaar blijft.

Gevolgen hittestress

Er zijn verschillende mogelijke gevolgen van warm weer voor het vee. Koeien kunnen gestrest raken door hitte. Dit kan leiden tot verminderde melkproductie zoals dat het geval is bij melkboer Ganpatsing en ongetwijfeld ook bij andere melkboeren. Dit komt doordat de dieren hun energie moeten gebruiken om af te koelen in plaats van melk te produceren.

Warm weer kan ook de vruchtbaarheid van het vee beïnvloeden. Bij melkkoeien kan hitte ervoor zorgen dat ze minder gemakkelijk drachtig worden, wat resulteert in een lagere voortplantingssucces.

Hittestress kan ook leiden tot gezondheidsproblemen bij het vee, zoals ademhalingsmoeilijkheden, uitdroging en zonnesteek. Dit kan op zijn beurt leiden tot verminderde groei en verhoogde sterftecijfers.

Warm weer kan invloed hebben op de kwaliteit van zuivel- en vleesproducten. Bijvoorbeeld, melk kan bederven en vlees kan eerder bederven als het niet op de juiste manier wordt opgeslagen en gekoeld.

error: Kopiëren mag niet!