Optreden Vreemdelingendienst tegen Cubanen die illegaal in Suriname verblijven

Cubanen in Paramaribo melden: “De afgelopen dagen is de Vreemdelingendienst begonnen met het opsporen van Cubanen die illegaal in Suriname verblijven.”

Specifiek

Supermarkten, werkplaatsen en andere locaties waar werktoeristen in loondienst zijn worden bezocht. Het optreden vanuit het ministerie van Justitie en Politie was niet gemunt op de werkgevers die vaak zelf ook vreemdelingen zijn, maar op de werknemers. In dit geval Cubanen specifiek.

Veiligheidsvraagstuk

Inspecteur van politie die niet bij naam genoemd wenst te worden: “Ik kan niet ingaan op de details van de actie, omdat ik er niet rechtstreeks bij ben betrokken. Wel kan ik zeggen, dat het een noodzaak is om orde op zaken te stellen. Het is een dringend veiligheidsvraagstuk. Suriname is een open venster er lopen duizenden personen rond van wie wij de achtergrond niet kennen, weinig of niets weten.”

Internationale druk

“Mensenhandel, drugsmokkel, wapensmokkel, terrorisme en andere grensoverschrijdende misdaad staan bovenaan op de internationale agenda. Frans Guyana maakt zich meer dan Brazilië zorgen over de toenemende illegale Cubaanse immigrantenstroom die via Suriname loopt naar deze landen. Guyana heeft tot nu toe minder hinder van de landverhuizers, maar is ook op zijn hoede. Bij Suriname wordt aangedrongen om orde op zaken te stellen.”

Identificatie

Carlos een werkende toerist: “Ik werk in een supermarkt. De onverwachte actie van de Vreemdelingendienst en de politie was als een invasie. Ik schrok mij een beroerte. Niet alleen Cubanen moesten zich verantwoorden. Alle vreemdelingen, ook klanten die zich op dat moment in de zaak bevonden werden aangesproken en moesten zich identificeren.”

Ondervraging 

“Er werd via een tolk gecommuniceerd. Ik had mijn paspoort niet op zak, maar mocht mijn echtgenote bellen die een fotokopie van het document via App opstuurde. Gevraagd werd, wat het doel van mijn verblijf is. Hoe ik het land ben binnengekomen.”

Kortverblijf

“Aangegeven werd, dat mijn toeristenvisa voor kortverblijf van 3 maanden is verstreken. Ik werd erop gewezen, dat ik illegaal in Suriname vertoef.  Dat ik het land uit moet. Dat mijn retourticket is komen te vervallen was geen aannemelijk excuus.”

Aangehouden

“Een collega-werknemer en een klant werden meegenomen door de politie, omdat zij zich niet konden identificeren, een paar uren later keerde mijn collega terug op de werkplaats.”

Werken en sparen

“Mij werd medegedeeld dat de overheid niet bezig is om mij het leven zuur te maken. Dat ik niet hoefde te vrezen voor aanhouding of op stel en sprong het land zal worden uitgezet. Ik werd aangeraden om te werken en te sparen zodat ik de passage kan betalen.”

Werkomstandigheden

“Er werd geïnformeerd naar mijn werkomstandigheden en over de behandeling die ik van de werkgever krijg. Omdat ik aarzelde met antwoorden werd ik aangemoedigd met de woorden: praat, je hoeft niet bang te zijn, er gaat je niets overkomen. Wij zijn niet hier om het jullie moeilijk te maken of het land uit te zetten.”

Lippen stijf op elkaar

“In Cuba hebben wij door nare ervaring geleerd om niet te klagen. Wij praten niet want je mond kan je straf worden, dus loog ik: niets te melden en niets te klagen. Alles gaat goed. Ik ben tevreden en gelukkig dat ik een inkomen heb.” 

Bezorgd

Meerdere Cubanen werkzaam in verschillende buurten en bedrijven die te maken hebben gehad met de actie van de Vreemdelingendienst gaven hun ervaring door die niet verschilt met dat van Carlos. Er wordt gesproken van: “Er wordt gelukkig niet hard opgetreden tegen ons. Maar wat niet is kan altijd nog komen. Ik ben bezorgd.”

Tot zover voor het moment.

HD

error: Kopiëren mag niet!