Evaluatie

Het werk wordt altijd gekeurd door de omgeving. Ze kunnen het afkraken, je   complimenteren of feedback geven. Veel belangrijker is echter dat jij je eigen werk beoordeelt. Dus dat je kijkt wat je goed en minder goed hebt gedaan en daarvan leert. Dat heet groei. 

Deze regering nam puin over. Logisch dat het volk zich afvroeg of ze in staat zouden zijn om op een slechte fundering, iets goeds te laten herrijzen. Geen huis kan overeind blijven staan als je het herbouwt op een verrotte fundering, dus moest er eerst puin worden geruimd voordat er een stevigere fundering kon worden neergezet. 

In het begin had ik medelijden met ze, daar geen enkele regering ooit heeft moeten werken op zo’n wankele basis. Maar, achteraf zeg ik dat juist die onstabiele basis ze de kans heeft gegeven om zich te bewijzen, ze zijn in het diepe gegooid en het was zwemmen of verzuipen. Deze ontstane situatie had dus een doel, namelijk men moest zich bewijzen. Difficult times gives opportunities to examine yourself.

De eerste drie jaren van deze regering kunnen dus worden gezien als ervaring opdoen, leren hoe een moeilijke situatie aan te pakken, dus een soort leerproces. Het leerthema was, hoe kan ik toch goed presteren ondanks de rotzooi, tegenwerking en chantage. 

Gelukkig was deze regering zo verstandig om deskundigheid in huis te halen. De vorige regering werkte met te veel ondeskundigen en dat was fataal voor het land. Echter ondanks de deskundigheid geschiedde het herbouwen met veel vallen en opstaan daar men meer beerputten tegenkwam dan was verwacht.                                      

Toch kan men na drie jaren concluderen dat de resultaten van dat harde werken wel aanwezig zijn.

Ondanks dat mensen wisten onder welke omstandigheden deze regering moest werken, stond men continu klaar om te bekritiseren en te oordelen. Vooral de stuurlui aan de wal stonden te dringen om kritiek te leveren. Niemand kan of mag oordelen als je niet weet onder welke omstandigheden die persoon moest werken. Enkelen gaven de regering zelfs een cijfer voor zijn functioneren. Afhankelijk van of ze voor of tegen de regering waren, lag het cijfer tussen de 4 en 7. De vraag is, moet men waarde hechten aan een subjectief oordeel? No matter how many times people try to criticize you, the best revenge is to prove them wrong.

Wat anderen roepen is niet van belang. Veel belangrijker is dat de ministers zichzelf beoordelen, because they are the author of their own story. Ze moeten eerlijk tegen zichzelf zeggen wat ze wel of niet goed hebben gedaan, wat beter had gekund of op welke punten ze zich moeten schamen of complimenteren.                                                                                                  

Neem bijvoorbeeld iyd0minister Pokie, die mag zichzelf best een schouderklopje geven, omdat ze heeft laten zien dat ze niet bezwijkt voor chantage. Ze heeft haar werk integer en oprecht gedaan. Marie Levens was ook zo’n harde werkster, oprecht en integer. Jammer dat de NPS haar de kans heeft ontnomen om zich te bewijzen met goede eindresultaten. 

De minister van BIBIS heeft internationaal veel bereikt voor ons land. Hij heeft intelligentie, deskundigheid en daadkracht laten zien. Ook hij mag zichzelf een schouderklopje geven.           

Het politiekorps is een goed voorbeeld van een knieklem op de nek. De minister blijft proberen om het korps weer waarde te geven maar tot nu toe is gebleken dat er een knie is die stevig de nek dichtdrukt. De minister blijft dapper proberen om zich van die klem te bevrijden, zodat zijn korps vrij kan ademen.                                                                                        

De minister van OW heeft bewezen een harde werker te zijn. Er ligt zoveel op zijn bord en hij moet continu keuzes maken wat prioriteit heeft. Als feedback kan gezegd worden dat, communiceren zijn zwakke plek is. Hoewel hij vaak gelijk heeft, moet hij nog leren om zich te beheersen en vooral hoe zich te uiten. Hij laat nog te vaak met woorden en gedrag ongeduld zien. Hij is jong, diplomatiek zijn leert hij op den duur wel.                                                                   

Wat Mathoera in korte tijd heeft gepresteerd, verdient diep respect. Ze heeft een zieltogend, kapot en corrupt leger, weer waarde en zelfrespect gegeven. Ze heeft de militairen uit de bakba winkrie gehaald en teruggeplaatst in een elitair korps en ze hoop gegeven op een toekomst. Niet alleen de militairen maar ook het volk kan weer trots zijn op haar leger. Ze heeft vooral laten zien dat ze zich niet verlaagt tot vloergedrag. Ze blijft onder de moeilijkste omstandigheden rustig en respectvol en oogst daarom diep respect.                                                                                              

Vele ministers hebben in die zware drie jaren psychische spieren ontwikkeld. Ze zijn er nog lang niet, maar ze hebben durf, moed en vooral doorzettingsvermogen getoond. Tough times never last, but tough people do.

“There will be haters, there will be doubters, there will be non- believers and then there will be you proving them wrong.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!