Vibratie van verderf 

Dat op korte- of middellange termijn er in ons land enige positieve ontwikkelingen zich zullen aandienen als gevolg van rationeel uitgezet beleid, valt nergens af te leiden. De “voortrekkersgroep” die hoog van de daken schreeuwde hoe zij met een uitgezet plan het kiezersvolk uit haar leed zou halen, blijkt het electoraat slechts te hebben gediend van “fata morgane podium taal”. Van velen die in een “denktank” zijn “gestopt”, kan worden afgevraagd hoe men het zich in het hoofd haalt om te geloven dat deze figuren enige praktische levensvatbare visie zouden kunnen ontwikkelen. Gaan de recente “uitgedokterde” maatregelen om de koers te stabiliseren, er juist naar toe leiden dat die verder zal stijgen? In het sarnami zou ons leven thans worden omschreven als dat van een “gande nale ke kire, djo na djeethi hai, na marthi hai”. 

Bijna een ieder lijkt wel gestresst te zijn, daar hun inkomen de stijging van de prijzen van hun basale levensbehoefte niet kan bijhouden. Een leefbaar milieu wordt stelselmatig “afgemaakt”, niet alleen van ouders. maar jammerlijk wordt van de kinderen meegesleurd. Het meedoen aan sociale activiteiten, het volgen van additionele opleidingen, de mogelijkheid voor enig vertier, het doen aan carrièreplanning, het committeren aan een liefdesrelatie, het instandhouden van het gezin, het vormgeven aan de ontwikkeling van onze kinderen en het verwezenlijken van gangbare levensdromen blijken feitelijk onmogelijk te zijn.  

Vreemd is dat een “competent geachte leider” dezelfde “fnuikende maatregelen” doorvoert, die door een “afgewezen degoutante regering” indertijd werd toegepast. Vreemd, daar op beelden te zien is hoe wel onderbouwd deze maatregelen destijds werden afgekeurd. De “gedoodverfde messias” is niet meer te herkennen door het gevoerde beleid en het “feitelijk aan de leiband lopen” van allerhande “decadente figuren” binnen de coalitie en oppositie. Is er misschien sprake van een “deep cover van de sheriff”om ons land te ontdoen van “duivelsgebroed”? Is er toch iets mis, daar bewezen ondeugdelijke maatregelen worden doorgedrukt. 

Het gelispel omtrent de invloed van de onderwereld in de politiek en het beleid wordt steeds luider, waarbij thans figuren met naam en toenaam worden benoemd. Thans is niemand te vertrouwen, wemelt het van enghartige en decadente figuren en is een hypocriete opstelling een signatuur. Dat steeds een loopje wordt genomen met het cognitieve van het volk zien wij bij de lancering van een “politiek bestuurlijke denkgroep”. Hebben zij aan de basis gestaan van de vernietiging van: onze staatsfinanciën, de waarde van onze munt en de nationale ethische normen middels hun “delirium tremens”?  

Walgelijk is het om charlatans met een gladgestreken gezicht te horen verkondigen, dat zij “passie” hebben voor het land. Laat men gaan onderzoeken wie: tijdens een protest haar “derrière” heeft getoond aan het hof; in een eerbare functie heeft meegewerkt aan verkiezingsfraude; is beloond met een ministersfunctie, zich schuldig heeft gemaakt aan meineed, decadentie heeft gecreëerd op een ministerie, met arglist een ambtenaar onterecht heeft beschuldigd en derogerend aan de wet, als represaille de ambtenaar voor 3 maanden schorst met directe inhouding van het volledige salaris. Daar het “gehele ministerie” wist dat de ambtenaar onterecht in een kwaad daglicht was gesteld, werd ter terechtzitting door de advocaat van de staat terstond aangegeven, dat de aantijgingen niet op waarheid berusten en werden deze teruggenomen.

Ondertussen was de “ministeriële kwelgeest” de laan uitgestuurd en voelde zich in haar ziel getrapt! Belachelijk is haar meermalen gehanteerde, doorzichtige “modus operandi” om in de “picture” te komen. Het “tuig van de richel”, meegenomen de figuren die vanuit een geloofsovertuiging opereren, dat zich aanmeldt om het land te besturen zorgt voor een ernstig gevoel van onbehagen omtrent onze toekomst. In dit kader was de opvoering van een “figurant” op een vergadering van “protestleiders” zeer walgelijk. Daadwerkelijk wilde die “farizeeër” de komediant uithangen door een beeld te scheppen van veiligheidsdiensten met zware dodelijke wapens. Laat die “grapjas” vertellen waar hij werkzaam was, wie de “gangster” uithing en weerlozen met wapens bedreigde. “Soema beng gwenti brong vrouw bobi nanga sigaret” in het westen des lands? Door zijn opstelling is de infiltratie van een bepaalde partij bij de protesten duidelijk geworden. Misschien moet men onderzoek doen naar het financieel gebeuren bij zijn laatste functie tijdens de vorige regering. 

Het zijn deze figuren en trawanten die onbeschaamd aangeven dat het niet hun cultuur is om hun schulden te betalen aan de erfgenamen van een overleden eerbare dienstverlener! Uitspraken door politici in hoge functies aangaande de rechterlijke macht, doen de vraag rijzen of er nog sprake is van “trias politica” en of “vrouwe justitia” nog serieus moet worden genomen? Hoe zal ons land zich verder ontwikkelen, als sectoren als toerisme, landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw, mijnbouw en onderwijs verloederd zijn, en geen waardig beleid aan verbonden is? 

Zullen toeristen onze smerige en als een verlaten krottenwijk uitziende binnenstad bezoeken? 

Zullen zij het binnenland willen intrekken als de veiligheid in het urbaangebied reeds niet is gegarandeerd? Zullen wij in staat zijn de gezondheid van onze binnenlandbewoners te beschermen, als de goudsector wordt toegestaan “fu tjobbo na liba“? Zullen wij de staatsinkomsten uit deze sector kunnen garanderen als wij toestaan dat men letterlijk wegloopt met het goud? 

Zullen wij onze jeugd een gedegen toekomst kunnen bieden met een “ingestort onderwijsniveau” en het digitaal gok aanbod? Zullen investeerders zich aanmelden in een land met incompetente, immorele en onberekenbare politici? 

P.S. de vibratie van armoede , verval en verderf is voelbaar, alsof een vloek zich meester aan het maken is van de samenleving. .                                                                                                                                            

Frits Lalay 

error: Kopiëren mag niet!