Sint Rasa en Sint Bonifaas Parochie vieren Pasen gezamenlijk

Om het programma van de belangrijke kerkvieringen van de Goede Week en Pasen te vernemen werd aangeklopt bij dr. Romanus Ebonyi 3e, pastoor aan het hoofd van de Sint Rosa en Sint Bonifaas Parochie in het Rooms Katholiek Bisdom Paramaribo, 

Palmzondag

De viering van de Goede Week wordt door de Rosa en Bonifaas Parochie gezamenlijk gevierd. De diensten worden in het Nederlands en het Engels verzorgd. Het begint op Palmzondag met een processie. De woensdag daaropvolgend zal Bisschop Karel Choennie olie inwijden in de Kathedrale Basiliek.

Laatste Avondmaal

Op Witte Donderdag wordt het Laatste Avondmaal gezamenlijk gehouden en de voeten van de apostelen gewassen, zoals Jezus dat heeft gedaan bij zijn volgelingen. Deze plechtigheid wordt gezamenlijk gehouden in de Bonifaaskerk. 

Kruisweg

Op Goede Vrijdag wordt de Kruisweg afgelegd vanuit de Rosakerk. Op Stille Zaterdag wordt wijwater ingezegend en verstrekt aan de gelovigen. Er zal ook een kinderdoopviering plaatsvinden. In de avonduren vindt de paaswake plaats in de Bonifaasparochie.

Rosakerk gerestaureerd

Het doet pater Ebonyi goed, dat de Goede Week week waarin de gebeurtenissen worden herdacht rondom het lijden, sterven en verrijzen van Jezus kunnen plaatsvinden in de gerestaureerde monumentale Sint Rosakerk.

Begroting overschreden

De gemeente doet het naar omstandigheden goed. Zij heeft zich ingespannen om de renovatie van de kerk en het parochiehuis gedurende 2020-2022 op te knappen. De begroting van US$ 130.000 in 2020 opgesteld, werd vanwege de koersschommeling en andere omstandigheden sterk overschreden. De lening die daarvoor werd aangegaan wordt afgelost.

Wachtstand

Op de renovatie van de toiletten na, dat op US$ 6.000 begroot is, zijn de renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Gezien de US$ koers van 1 staat op 40 is de verbouwing in wachtstand gezet.

Ontmoetingsplaats

De geestelijke haalde aan, dat de restauratie de welpen en padvinders die gevestigd zijn op het parochieterrein en de jeugd uit de buurt met een ontmoetingsplaats ten goede komt.

Asbestprobleem

Er moet nog het een en ander gebeuren om het heel pastoraal complex, dat van de Prinsenstraat loopt en uitkomt op de Hogestraat 11 op te knappen. Het gebouw aan die zijde van het terrein heeft een asbest dakbedekking. Hoe dat aan te pakken moet nog uitgedokterd worden.

Vertrouwen

Pasen is volgens geestelijke Abondyi een periode van geloven, vasten, bidden, vertrouwen, goedhartigheid en verzoening met de Heer en met elkaar. De heer heeft gestreden, geleden, het leven gegeven en verrezen uit het graf.

Geloven

Het leven van de mens is er ook een van lijden. De Situatie in Suriname en de wereld zijn klagen waardig, maar klagen alleen biedt geen uitkomst. Wij moeten bidden en op de Heer vertrouwen. Het is een kwestie van geloof.

HD

error: Kopiëren mag niet!