Poll: Rijkdom moet herverdeeld worden om inkomensongelijkheid aan te pakken

Er zijn nogal wat Surinamers die vinden, dat rijkdom herverdeeld moet worden in een streven om inkomensongelijkheid aan te pakken. Dat blijkt uit een deze week gepubliceerde poll op de website van Dagblad Suriname. In die poll werd lezers en volgers van de krant de vraag de voorgelegd of inkomensongelijkheid moet leiden tot de noodzaak om rijkdom te herverdelen.

In totaal hebben 1.411 mensen op de poll gereageerd en daarvan heeft 63 procent, 920 personen, de optie “Ja” aangevinkt, met andere woorden, zij vinden dus dat inkomensongelijkheid zou moeten leiden tot de noodzaak om rijkdom te herverdelen. 491 stemmers zien dat anders en hebben als antwoord “Nee” aangevinkt, 35%.

Inkomensongelijkheid is een belangrijk maatschappelijk probleem dat wereldwijd wordt erkend en besproken. De vraag of deze ongelijkheid moet leiden tot de herverdeling van rijkdom is echter een ingewikkelde kwestie, waarover verschillende standpunten bestaan. Sommigen vinden dat het nodig is om rijkdom te herverdelen, terwijl anderen van mening zijn dat dit niet de juiste oplossing is.

Degene die vinden dat inkomensongelijkheid moet leiden tot de herverdeling van rijkdom, geloven dat iedereen recht heeft op een gelijkwaardige levensstandaard. Dit betekent, dat de maatschappij de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat iedereen over voldoende middelen beschikt om een waardig bestaan te leiden. Zij vinden dat dit kan worden bereikt door de herverdeling van rijkdom, waarbij de gelden van de rijke mensen worden herverdeeld naar de armen.

Anderen vinden echter dat herverdeling niet de juiste aanpak is. Zij wijzen erop, dat het herverdelen van de rijkdom niet per se leidt tot gelijkwaardigheid. In plaats daarvan stellen zij, dat de maatschappij beter andere oplossingen kan nastreven, zoals het verhogen van minimumloon en het bieden van meer kansen op kwaliteitsvolle jobs, om ervoor te zorgen dat iedereen over voldoende middelen beschikt om een waardig bestaan te leiden. Deze oplossingen stellen mensen in staat om hun eigen rijkdom te genereren in plaats van afhankelijk te zijn van de herverdeling door de overheid.

Bovendien zijn er ook argumenten voor beide kanten van de discussie. Enerzijds is het belangrijk om te verzekeren dat alle leden van de samenleving over voldoende middelen beschikken om een waardig bestaan te leiden. 

PK

error: Kopiëren mag niet!