Wegomleggingen vrijdag 31 maart vanwege 8 decemberproces Krijgsraad

In verband met de voortzetting van het 8 decemberstrafproces morgen,  vrijdag 31 maart, bij de Krijgsraad wordt de Mgr. Wulfinghstraat vanuit beide zijden voor alle verkeer afgesloten.
In verband hiermee worden de volgende wegomleggingen omstreeks vanaf 06.00 uur ingesteld:

  1. Henck Arronstraat / Mgr. Wulfinghstraat
  2. Van Roseveltkade / Julianastraat
  3. Koninginnestraat / Prins Hendrikstraat

Op verkeersdeelnemers in die omgeving wordt een dringend beroep gedaan hiermee  rekening te houden. Volg de aanwijzingen gegeven door de politie en middels verkeersborden stipt op, zo laat het Korps Politie Suriname weten.
Bestuurders die vanuit het noorden richting het zuiden gaan, wordt gevraagd tijdig alternatieve routes te kiezen om oponthoud ontstaan door bovengenoemde maatregelen te voorkomen.

Ten overvloede wordt erop gewezen dat de veiligheidsdiensten alles in het werk zullen stellen om de orde, rust en veiligheid ter plekke te handhaven

error: Kopiëren mag niet!