Regering gaat voort op weg van financieel economisch herstel met IMF

President Chandrikapersad Santokhi benadrukt, dat de regering voort zal gaan op de weg van financieel-economisch herstel met ondersteuning van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere financiële instellingen, maar wel op basis van de Surinaamse maatschappelijke en economische realiteit. De regering en het IMF hebben zich gecommitteerd aan de samenwerking voor uitvoering van het programma van financieel- economische hervormingen en herstel. 

Dit nadrukkelijke “statement” deed de president dinsdag in de Nationale Assemblee naar aanleiding van berichten de afgelopen dagen als zou het IMF de samenwerking met Suriname hebben opgezegd. Er ontstond hierdoor grote onrust op de valutamarkt, met als gevolg dat de wisselkoers sprongen omhoog maakte. Er ontstond een grote toeloop naar de vraag naar vreemde valuta. Volgens de president is dit niet nodig. De besprekingen met het IMF zijn gaande en er zijn daarbij volgens hem uitdagingen die opgelost moeten worden. De besprekingen met het IMF worden gevoerd door de minister van Financiën en een technisch team.

Noodzakelijk traject

Elke verantwoordelijke regering die komt en die het meent met het volk, zal bij het realiseren van een gezonde en solide economie door de noodzakelijke fase van financieel-economische hervormingen moeten gaan. Volgens president Santokhi is er geen andere optie. Schijnwelvaart middels leningen is geen ontwikkeling. “Uiteindelijk komen we toch vast te zitten. Het is tijd dat er gewerkt wordt aan een solide en gezonde economie op basis van eigen verdiensten. Dat dient te gebeuren met betrokkenheid van alle partijen. Daarvoor zijn nationale inspanning en investeringen, sterke instituten en sterke uitvoeringscapaciteit nodig. Er kunnen verschillen zijn in het tempo en de prioriteiten van maatregelen, maar uiteindelijk moet het traject van hervormingen afgelegd worden”, sprak Santokhi.

In zijn betoog ging de president echter niet in op de vraag wat de redenen zijn waarom Suriname opnieuw de IMF-kwartaalevaluatie van maart 2023 heeft gemist, waardoor de kwartaal overmaking van circa USD 57 miljoen niet heeft plaatsgevonden. Dit wordt de vierde achtereenvolgende IMF-kwartaalevaluatie die Suriname niet heeft gehaald. Totaal gaat het om een bedrag van ruim USD 228 miljoen, zijnde deels betalingsbalanssteun en deels begrotingssteun. De eerstvolgende IMF-kwartaalevaluatie is in juni 2023. De vraag die menigeen stelt is of die wel gehaald zal worden. 

Onrust niet weggenomen

Omdat de president dinsdag weinig duidelijkheid heeft verschaft over de besprekingen met het IMF en de vooruitzichten op dat stuk, is de ontstane onrust en gebrek aan vertrouwen op de valutamarkt er niet minder op geworden. En juist daarom was de speciale Assemblee-vergadering dinsdag op aandrang van Assembleeleden bijeengeroepen. De wisselkoersnotering van de Centrale Bank van Suriname, die dinsdag op SRD 35,88 voor de USD sloot, is woensdagmorgen zelfs hoger begonnen, namelijk met SRD 36,14 voor de USD. In de praktijk wordt de USD voor reeds rond de SRD 37 verhandeld. 

Donderdag wordt de Assembleevergadering voortgezet, waarbij Assembleeleden zullen ingaan op het betoog van de president. Reeds hebben de verschillende fractieleiders in hun eerste reactie aangegeven niet tevreden te zijn met het betoog van de president. Zoals BEP-fractieleider Ronny Asabina het verwoordde heeft de president met zijn betoog het volk niet kunnen bekoren. De onrust op het koersenfront, en de gevolgen daarvan op de prijzen zijn volgens hem niet weggenomen.

SS   

error: Kopiëren mag niet!