Poll: Veel Surinamers willen een streng immigratiebeleid

Uit een recent gehouden poll op de website van Dagblad Suriname blijkt, dat veel Surinamers een streng immigratiebeleid willen.  Aan lezers en volgers van de krant werd gevraagd of zij voor of tegen een streng immigratiebeleid zijn. Van de 1.900 personen die op de poll hebben gereageerd, hebben 1.422 personen aangeven dat zij voor een streng immigratiebeleid zijn (75 procent). 478 stemmers blijken tegen een dergelijk beleid te zijn, 25%.

Surinamers lijken een streng immigratiebeleid te willen om het land te beschermen tegen criminelen, terroristen en andere bedreigingen voor de nationale veiligheid. Het beleid kan ook bedoeld zijn om de economische stijging te bevorderen door het reguleren van de arbeidsmarkt. Veel Surinamers zijn ook bezorgd over de culturele en sociale gevolgen van snelgroeiende immigratie.

Een streng immigratiebeleid is ook van belang om de sociale cohesie te verbeteren. Het beleid kan worden gebruikt om te voorkomen dat bepaalde groepen worden verdrongen door buitenlanders of worden gediscrimineerd of uitgebuit. In dit opzicht kunnen strenge immigratiewetten ook worden gezien als een manier om ervoor te zorgen dat iedereen in het land rechtmatig wordt behandeld.

Immigratiebeleid kan ook worden gebruikt om de staatsinkomsten te verhogen door de toegang tot de arbeidsmarkt te beperken. Dit kan worden gedaan door het verhogen van de kosten voor het verkrijgen van wettelijke verblijfsvergunningen en het voorkomen van illegaal verblijf in het land. Dit kan de belastinginkomsten verhogen en de overheid helpen bij het financieren van belangrijke projecten.

Een streng immigratiebeleid kan ook helpen bij het beheersen van de bevolkingstoename. Deze beleidsmaatregelen kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat het aantal inwoners van het land te snel toeneemt, wat kan leiden tot een overbelasting situatie. Ook niet uit het oog mag worden verloren dat er buitenlanders zijn die Suriname gebruiken als een soort hub, een soort springplank, gebruiken om zich elders, in een ander land, te gaan vestigen. 

PK

error: Kopiëren mag niet!