Inreisverbod Haïtianen wordt versoepeld 

Gezinshereniging en familiebezoek zal worden toegestaan

De regering is van plan het inreisverbod van Haïtianen naar Suriname te versoepelen. De versoepeling zou onder meer moeten  inhouden dat Haïtianen uit Haïti voor gezinshereniging en of familiebezoek wel naar Suriname mogen afreizen. Het verzoek voor toestemming om naar Suriname af te reizen dient gericht te worden aan het ministerie van BIBIS (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking). Die zal via het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB) en het onderdirectoraat Vreemdelingen zaken nagaan of de aanvrager familieleden in Suriname woonachtig heeft en of de familieleden over een legale verblijfsstatus beschikken. Bij het consulaat van Haïti in Paramaribo zullen de relevante ingediende documenten worden geverifieerd op echtheid. 

Het voorstel van BIBIS-minister Albert Ramdin voor versoepeling van het inreisverbod van Haïtianen is per schrijven van 21 maart gedaan aan president Chandrikapersad Santokhi. Twee dagen ervoor, op zaterdag 18 maart, was de bekende ondernemer Jean “Saya” Mixon nog voor een onderhoud op bezoek bij president Santokhi. Naast de financieel-economische crisis in het land en de gevolgen daarvan op de samenleving die er werd besproken, is ook bekend geworden dat “Saya” de kwestie van gezinshereniging van Haïtianen onder de aandacht heeft gebracht van de president. Dat schijnt duidelijk niet aan dovemansoren te zijn gezegd, getuige het voorstel van de BIBIS-minister enkele dagen daarna.

Normalisatie personenverkeer

De overige maatregelen in verband met Covid zijn thans versoepeld en er vindt normalisatie van het personenverkeer plaats. Een maatregel die daartoe bijdraagt is de eenzijdige visumafschaffing per 1 juli 2022 voor reizigers met als doel toerisme en of familiebezoek, schrijft de BIBIS-minister aan president Santokhi. 

De beperkingen voor Haïti zijn echter nog niet opgeheven en zijn nog steeds van kracht, wat betekent dat Haïtianen niet zonder toestemming naar Suriname kunnen afreizen. Teneinde voor deze groep het personenverkeer te vergemakkelijken stelt de BIBIS-minister voor het afreizen naar Suriname van Haïtianen wel toe te staan indien het om gezinshereniging en of familiebezoek gaat. 

Haïtianen die ingezetenen zijn van Suriname met een geldige verblijfsvergunning, hebben geen toestemming nodig om naar Suriname af te reizen.  

Haïtianen van wie de verblijfsvergunning is vervallen en niet in de gelegenheid waren deze te verlengen, vanwege de inreisbeperkingen, zullen ook mogen afreizen, nadat uitdrukkelijke toestemming verleend is. Haïtianen met verblijfsvergunning die langer dan 3 jaar is vervallen, zullen geen toestemming krijgen.

Haïtianen die nu in een andere woonplaats hebben dan hun moederland, en kunnen overleggen een geldige verblijfs- en of werkvergunning van het land hebben waarin zij woonachtig zijn, mogen na verkregen toestemming naar Suriname afreizen. Het verzoek voor toestemming kan men via de buitenposten worden ingediend. De overweging is dat deze personen wel terug zullen keren naar het land van waar zij komen.

Aan bonafide bedrijven zal toestemming worden verleend voor het aantrekken van Haïtiaanse arbeiders onder de geldende voorwaarden.

Minister Ramdin geeft de president in overweging om vreemdelingen die vanuit Haïti zullen afreizen naar Suriname, zulks te doen met de normale commerciële vluchten. Charters of rechtstreekse vluchten moeten voorlopig niet worden toegestaan. De Haïtianen moeten over voldoende middelen van bestaan beschikken, een retourticket aanschaffen, alsook een reisverzekering met wereldwijde dekking afsluiten. Minderjarigen mogen niet alleen afreizen. Dat kan alleen met een ouder of ouders of de persoon die wettelijk voogdij heeft.

.

Verbod op rechtstreekse vluchten blijft 

Het verbod op vluchten van en naar Haïti blijft van kracht. Sedert augustus 2021 zijn rechtstreekse vluchten van en naar Haïti voor onbepaalde tijd verboden. Dat besluit van de regering was genomen op grond van aanbevelingen in een rapport van een presidentiële onderzoekscommissie onder leiding van oud-politiechef Humphrey Tjin Liep Shie. Enkele maanden daarvoor ontstond er binnen de gemeenschap deining over de influx van grote groepen Haïtianen naar Suriname.

Het vermoeden bestond, dat zij met vervalste documenten afreisden om uiteindelijk via Frans-Guyana Europa als eindbestemming te bereiken. Mogelijk zou er ook sprake zijn van mensensmokkel. Bij het onderzoek toen zijn verschillende personen en instanties gehoord. Ook verschillende overheidsinstanties, waaronder het ministerie van BIBIS, zijn gehoord in verband met de afgifte van visa en Covid-19-documenten. De inhoud van het rapport van de presidentiële onderzoekscommissie in nimmer publiekelijk bekendgemaakt. Gelet op de voorwaarden die BIBIS nu voorstelt voor het afreizen van Haïtianen naar Suriname, mag worden geconcludeerd dat deze mede gebaseerd zijn op de bevindingen en aanbevelingen van het onderzoeksrapport. 

SS  

error: Kopiëren mag niet!