“Anno 2023, zijn het de kinderen die nu in de rijen moeten staan ….”

Armoede is een wereldwijd probleem en vandaag de dag in Suriname geen uitzondering. Surinamers zijn niet door de wereldcrisis armer geworden, maar door handelingen van de regering. Ze zijn grof gezegd “beroofd geworden door hun eigen mensen, hun eigen landgenoten, de regering”. 

Leiders en delen van het maatschappelijk middenveld zijn niets anders dan corrupt. Slechts een klein deel ondervindt de armoede niet zoals dat nu het geval is. Het gaat in deze om de familie en vrienden van de leiders van ons land. Zolang zij goed worden geaccommodeerd is er naar hun inziens wel sprake van ontwikkeling. 

Door de armoede die er heerst zijn er helaas mensen in de verleiding gekomen om illegale activiteiten te ondernemen om te kunnen overleven. Men belandt dan in een verkeerde omgeving om illegale activiteiten te ondernemen wanneer zij in een uitzichtloze situatie terechtkomen en zij niet meer kunnen voldoen in hun basisbehoeften. Om henzelf en hun families te laten overleven lijkt het voor hen de beste oplossing om zich met illegale praktijken bezig te houden. Bijvoorbeeld door drugs te verhandelen/vervoeren, gestolen goederen te verkopen… Deze illegale activiteiten zijn niet alleen strafbaar, maar brengen ook risico’s met zich mee. 

Armoede speelt zich niet alleen nu af, want zelfs voor de onafhankelijkheid was daar al sprake van. Men was genoodzaakt in rijen te staan om aan de eerste levensbehoeften te kunnen komen. Anno 2023 zijn het de kinderen die nu in de rijen moeten staan om in aanmerking te komen voor een levensmiddelenpakket. 

“Dit komt alleen door crimineel denken en handelen van velen die zeggen dat het volk het beter moet weten en thans beter moet hebben”, aldus de heer O.B., een burger met wie de redactie van Dagblad Suriname sprak over het huidige armoedeprobleem in het land.

Het belangrijkste in deze is dat het de overheid is die zich meer zou moeten inzetten om de economie weer gezond te maken, te stimuleren en banen te creëren, zodat mensen in staat zijn om hun eigen inkomen te verdienen . Mevrouw Y.K geeft tot slot het volgende aan: “Als de regering niet tijdig optreedt en men als regering maar crimineel blijft denken en handelen, dan zal het volk altijd aan armoede blijven lijden.”

JM

error: Kopiëren mag niet!