Geen respect voor trekkers groep “Alles Plat”

De redactie van Dagblad Suriname heeft gesproken met een activist die zich terugtrok van de geplande acties. De oproep tot ‘alles plat’ op 24 maart, blijkt een mislukte poging te zijn, vanwege geen respect voor de trekkers binnen de samenleving, “vandaar dat er geen mensen zijn komen opdagen”. Hoewel de burger het eens is, dat alles er slecht aan toe gaat in het land, wenst die zich niet achter deze groep te scharen, omdat het al om bekend is “dat deze grappenmakkers een andere agenda hebben”.

In Suriname is het ongewoon dat mensen niet altijd respectvol zijn naar elkaar. Helaas hebben sommige mensen de gewoonte om deze onrespectvolle gedragingen te versterken, wat kan leiden tot problemen voor de samenleving. Een goed voorbeeld hiervan is wanneer mensen zich scharen achter een groep die acties probeert te ondernemen, die niet in het belang van de samenleving zijn, wat ervoor kan zorgen dat de gevolgen van de acties de burgers nadeliger beïnvloeden.

Respectvolle en verantwoorde acties

Een dergelijke groep schept bewust onrust in de samenleving, wat kan leiden tot conflicten tussen de leden van de groep en anderen. Men maakt misbruik van het recht van protesteren, door hun eigen doel te willen bereiken. De samenleving zou veel beter af zijn als mensen zouden kiezen voor respectvolle en verantwoorde acties. Door middel van gesprekken en samenwerking kunnen gemeenschappen hun problemen aanpakken, in plaats van deze te versterken door onverantwoordelijke acties.

Gelukszoekers ‘exposen’

Op deze manier kunnen mensen hun problemen op een verstandige manier oplossen in plaats van tegen elkaar op te staan. Om te voorkomen dat mensen hun problemen versterken door middel van onverantwoordelijke acties, moeten er maatregelen worden genomen om respectvolle gedragingen te bevorderen in de samenleving. Burgers moeten worden gestimuleerd om samen te werken om hun problemen op te lossen, in plaats van zich achter een groep te scharen met een slecht doel. ”De gelukszoekers moeten worden exposed, zodat de samenleving deze personen afstraft”. 

Verstandig

Vanuit de samenleving moeten er educatieve programma’s worden geïmplementeerd om mensen te helpen hun problemen op een verstandige manier aan te pakken. Het is duidelijk dat respectvolle gedragingen en verantwoorde acties essentieel zijn voor het behoud van een gezonde samenleving. Wanneer mensen hun problemen op een verstandige manier leren aanpakken, kunnen ze een betere toekomst creëren voor zichzelf en de samenleving en kunnen ze voorkomen dat ze worden gemanipuleerd. 

DA

error: Kopiëren mag niet!