Nog geen besluit regering over rapport EBS-Tarieven Commissie

De regering heeft nog geen besluit genomen over de voorstellen en aanbevelingen opgenomen in het rapport van de EBS-Tarieven Commissie. De commissie, onder leiding van Dayanand Dwarka, heeft op 15 februari haar eindrapport aangeboden aan de regering. De commissie heeft als opdracht meegekregen advies uit te brengen over de juiste stroomtarieven. De EBS-Tarieven Commissie heeft dinsdag op een persconferentie de inhoud van het eindrapport gedeeld met de media. 

Subsidie SRD 1 miljard omlaag

Het is bekend dat de subsidie van de overheid aan de EBS met SRD 1 miljard omlaag moet. Dit is ook zo opgenomen in de goedgekeurde begroting voor dit jaar. Afbouw van de subsidie aan de EBS en invoering van BTW zijn twee belangrijke maatregelen die de regering moet doorvoeren in het kader van het IMF-programma. De BTW is per 1 januari ingevoerd. Over hoe tot afbouw van de subsidie bij EBS moet komen, is nog geen besluit genomen. Het pad waar de regering aanvankelijk voor koos, was de verhoging van de stroomtarieven. Vorig jaar zijn de stroomtarieven verder met 15 procent verhoogd. Een tweede verhoging van 10 procent stuitte op weerstand van het bedrijfsleven en de vakcentrale C-47. Aangevoerd werd dat de bedrijfsvoering bij de EBS eerst gerationaliseerd moet worden en zodoende tot de juiste kostprijsberekening van stroom te kunnen komen. 

De regering leek aanvankelijk geen oor te hebben voor de aangevoerde argumenten van het bedrijfsleven en de vakcentrale C-47 om de 10 procent verhoging van de stroomtarieven aan te houden. Pas nadat de vakcentrale gedreigd had met acties, koos de regering eieren voor haar geld en trad in spoedoverleg met C-47. Daaruit is voortgekomen de EBS-Tarieven Commissie die op 21 oktober vorig jaar werd ingesteld. 

Voorstellen en aanbevelingen

In het rapport van de EBS-Tarieven Commissie wordt een 38-tal aanbevelingen en voorstellen gedaan die bij implementatie zouden moeten resulteren in verlaagde stroomtarieven. Zo wordt voorgesteld de energiemix van de EBS te verbeteren. Verbetering van de energiemix wordt in het rapport gezien als de basis om te komen tot een substantiële kostprijsverlaging van energie. In een eerder uitgebracht doorlichtingsrapport van het bureau Ernst & Young was dit één van de belangrijkste aanbevelingen. Het voorstel van de volgorde voor energieopwekking is: 1) Hydro energie vanuit de Afobaka centrale, 2) Diesel Power Plant II (DPP II) Saramaccastraat, 3) Thermische Centrale SPCS te Tout Lui Faut, 3) Diesel Power Plant I (DPP I) Saramaccastraat. 

Opschorting contract SPCS 

Andere belangrijke aanbevelingen in het eindrapport van de EBS-Tarieven Commissie zijn onder andere de opschorting van de energieleveringscontract tussen de SPCS (Staatsolie Power Company Suriname) en de Staat, verlaging van de prijs van HFO (zware olie voor energieopwekking) door Staatsolie van USD 70 per vat naar USD 61,70, het invoeren van royalties van USD 9 per vat op hier de lande geproduceerde ruwe olie, afstoten van gasbedrijf Ogane van de EBS naar Staatsolie N.V, het overdragen van SPCS aan de EBS, evaluatie van de tarieven methodologie van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) en brengen naar een eenvoudigere, verbetering van het beheer van de hydroplant te Afobaka en het installeren van een vierde generator, en de terugvordering van teveel betaalde gelden aan SPCS ten bedrage van ruim USD 70 miljoen.

Op verkeerd spoor gezet

In de aanbiedingsbrief van het eindrapport aan de president zegt de Tarieven Commissie, dat hoewel ze zich ervan bewust is, dat de materie eerder reeds door andere commissies zijn onderzocht, zij toch een substantiële toevoeging heeft gedaan aan de bestaande informatie, namelijk het kwantificeren van de problematiek. Ze zegt vanuit technisch perspectief te hebben gekeken naar de bedrijfsvoering bij de EBS.

“Met de techniek als leidraad, is meteen duidelijk waar de financiële registratie faalt en zowel de commissie als de samenleving op een verkeerd spoor zijn gezet”, aldus staat in de aanbiedingsbrief. Daarin stelt de EBS-Tarieven Commissie verder, dat de overheid door alle partijen in de sector wordt gewantrouwd. Vanwege dit wantrouwen brengen alle partijen extra marges in om toekomstige tegenvallers te minimaliseren en voeren ze dus extra kosten op, hetgeen tariefverhogend werkt.

Uitvoering rapport

De vakcentrale C-47 heeft recentelijk in een schrijven aan president Chandrikapersad Santokhi opnieuw herhaald, dat zij van de regering verwacht dat de voorstellen gedaan door de EBS-Tarieven Commissie zoals vervat in het eindrapport implementeert. De vakcentrale laat blijken ervan overtuigd te zijn, dat verdere verhoging van de stroomtarieven niet hoeft indien de voorstellen en aanbevelingen van de EBS-Tarieven Commissie worden geïmplementeerd.

SS

error: Kopiëren mag niet!