Klein ondernemerschap “wordt kapot gemaakt” …

Het is algemeen bekend dat kleine ondernemers overal hosselen om hun waar aan de man te brengen. Langs de straten, in hun voertuig, voor hun huis, en zelfs een tot aan huis delivery service. Echter worden zij ook niet bespaard door de “ellende” die ze dagelijks meemaken. Naast het feit dat de verkoop soms heel moeizaam gaat, worden zij ook nog geconfronteerd door functionarissen van de bestuursdienst die hun “verdrijven” van hun verkooplocatie tijdens hun controleactiviteiten. 

Het is door de bevoegde autoriteiten niet toegestaan om op bermen en langs de straten activiteiten te ontplooien met commerciële doeleinden. Echter wordt er door de huidige economische situatie tijdelijk afgeweken met inachtneming van toestemmingsvoorwaarden die daaraan worden gesteld. 

Recent is op social media een bericht verschenen van twee bekende ondernemers waarin te zien is dat zij worden aangesproken door functionarissen van de bestuursdienst om zich te verwijderen van de locatie waar zij hun waar aan de man brengen, gezien zij niet in het bezit waren van een vergunning. Vele burgers keurden het gedrag af van de handelingen van de bestuursdienst, omdat zij  de mening waren toegedaan dat de ondernemers letterlijk hosselen om op een eerlijke manier aan hun brood te komen. Er waren weer anderen die adviseerden om de vergunning in orde te maken om zodoende niet meer in overtreding te zijn. Ten eerste is te begrijpen, dat er regels zijn waaraan moet worden voldaan en dat die regels ook moeten worden nageleefd. Echter kan de zaak ook anders bekeken worden vanuit de bril van de kleine man. De ondernemers in kwestie zijn doorzetters en wachten niet op “steun of pakket” van de overheid om in hun levensonderhoud te voorzien. 

Backbone van de economie

Dezelfde ondernemers hebben net als elke andere ondernemer ook een gezin te verzorgen. Ze kunnen worden getypeerd als de backbone van de economie die in de toekomst tot een echte duurzame business kan groeien met de juiste begeleiding.                                                                                                          

Ten opzichte van andere illegale ondernemers waar men heel ruw gezegd “crimineel bezig is”en de economie en het land aan het breken is, wordt er juist niet opgetreden. Men sluit eerder de ogen in zulke gevallen en treft juist harde maatregelen bij ondernemers die op een eerlijke, legale manier aan hun brood komen. Er kan bijna gezegd worden, dat er met 2 maten wordt gemeten, of zelfs gediscrimineerd wordt. Dit zorgt behalve voor frustraties ook voor demotivatie voor de eerlijke hosselende groep ondernemers die letterlijk aan het “surviven” zijn.

Men vergeet dat het ontruimen/sluiten van deze groep hosselende ondernemers het probleem met slechts 20% is verholpen. Wat gebeurd er daarna met ze? 

Laten we dan voor een duurzame oplossing gaan om duurzaam ondernemerschap te bevorderen. De regering kan in deze inspelen en de groep hosselende ondernemers begeleiden en een helpende hand bieden door hen onder andere de nodige handvatten aan te reiken in de vorm van incentives om van start te gaan met hun eigen onderneming met meer zekerheid. Hierdoor wordt ook gewerkt aan een stukje stimulatie van ondernemerschap en leer je burgers in deze economische situatie minder financieel afhankelijk te zijn en zelfredzaam te zijn door creatief te denken en te handelen met de potentie en drive die ze bezitten. Want aan het eind van de dag is het is een tweerichtingsverkeer en is het niet de regering die eten op tafel gaat zetten voor de kleine man, maar ben je als kleine man op jezelf aangewezen. 

JM

error: Kopiëren mag niet!