Het bankwezen en de nationale dialoog

Banken en financiële instellingen zijn niet weg te denken bij het opgang brengen van de door de regering voorgestelde nationale dialoog. Het hele eiereneten draait om geld. Om te vertellen hoe het staat met de positie en inbreng van het bankwezen bij het wegwerken van de crises werden de voelhorens uitgestoken in bankkringen.

Internationale omstandigheden

Enkele bevindingen zijn: “Het bedrijfsleven werpt op dat de nationale dialoog in voorbereiding, terdege rekening moet houden met internationale omstandigheden en tendensen.”

Stijve dienstverleners

“Banken zijn niet hartelijk. Het zijn stijve dienstverleners. Zij stellen eenzijdig voorwaarden en regels. Hanteren absurde administratie en andere kosten. De bank dicteert, cliënten hebben hoegenaamd geen zeggenschap.”

Kruisverhoor

“Tegenwoordig neemt de bank bij elke transactie een eenzijdig kruisverhoor af van de cliënt. De steeds onbuigzamer wordende houding van banken en financiële instellingen wordt niet alleen toegeschreven aan de financieel/economische misère waarin Suriname zit.”

Internationale standaarden

“Er zijn meerdere reden waarom banken in toenemende mate strakker worden. Suriname wordt internationaal gezien als een land met ernstige tekortkomingen in het systeem voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Internationale standaarden verplichten Suriname om integriteitstoezicht te houden op financieel-economische stromen. Deze standaarden dienen worden geïmplementeerd in nationale wet- en regelgeving.”

Meldingsplicht

“De steeds strakker wordende internationale maatregelen verplicht, banken, financiële instellingen, accountants, advocaten, financieel adviseurs, verzekeraars enzovoorts, om melding te doen wanneer er onregelmatigheden worden geconstateerd.”

Misbruik tegengaan 

“Banken screenen alle partijen waarmee er wordt samengewerkt zorgvuldig. Financiële instellingen worden meer dan andere organisatie in de gaten gehouden om na te gaan en te voorkomen, dat er zaken worden gedaan met criminele organisaties.”

Zorgvuldigheid

“Zorgvuldig omgaan in het zakelijk verkeer is een uiterst belangrijke vereiste. Er wordt van personen, bedrijven en organisaties verwacht dat zij tot in detail weten met wie zij samenwerken en zakendoen. Ook privé-connecties worden onder een vergrootglas geplaatst.”

Integriteitsrisico 

“De regering, banken en ondernemend Suriname moeten erover te waken dat er geen integriteitsrisico’s worden gelopen. Relaties met personen of organisaties die de reputatie kunnen aantasten moeten worden voorkomen.”

HD  

error: Kopiëren mag niet!