“Geen enkel land komt vooruit met subsidie”

De redactie van Dagblad Suriname ging in gesprek met de heer Djojo, die van huis uit wetenschapper is, over de huidige financiële situatie. Het IMF is een internationale financiële organisatie die onder andere landen helpt die lid zijn van het IMF en die te kampen hebben met betalingsbalansproblemen om financiële hulp te ontvangen. Ook Suriname heeft al een aantal jaren hiermee te kampen. 

Op de vraag gesteld aan de wetenschapper of de huidige situatie is ontstaan door de gang naar het IMF, geeft de wetenschapper aan: “Een economie kapot slaan is niet iets dat in één dag gebeurt en het is niet het IMF, die Suriname bestuurd heeft.  Sinds de regering Bouterse-Adhin is de economie kapot gemaakt, waardoor die bittere pil nog steeds geslikt wordt door de samenleving”, geeft Djojo aan.

“Alie maatregelen die nu door de regering genomen worden, zijn maatregelen die sinds de regering Venetiaan al moesten worden genomen. Geen enkel land komt vooruit door onder andere het subsidiëren van bedrijven of organisaties. Als die maatregelen sindsdien waren aangenomen, al was het stapvoets, dan voelde de Surinaamse bevolking het minder, maar nu is die economie kapot en je komt er niet onderuit de maatregelen te nemen”, aldus de heer Djojo. 

“Zonder het IMF waren we niet in staat of zijn wij niet in staat zaken op orde te stellen. We hebben nu een koude IMF, zoals die werd genoemd door president Bouterse, die je tikt op je vingers, dan moet je niet klagen. In de samenleving wordt het IMF de economische situatie verweren,  maar dat is niet juist, de regering moet de politieke verantwoording dragen en eerlijk het volk inlichten over zaken.”

“Het moet duidelijk zijn dat het niet alleen gaat om het financiële, maar ook om de technische bijstand die het IMF biedt. De financiële hulp wordt verleend in tranches, wat inhoudt dat er eerst aan voorwaarden moet worden voldaan, alvorens de financiën worden vrijgemaakt. Suriname loopt al een tijdje achter met het halen van hun targets, wat met zich meebrengt, dat de middelen niet worden vrijgemaakt en er een gat ontstaat. Dus het antwoord gesteld op u uw vraag, het gaat altijd verschillen vanuit de kant van waar men staat. Maar, de feiten zijn daar en liegen er niet om”, benadrukt de wetenschapper.

DA

error: Kopiëren mag niet!