KPS raadt burgers af deel te nemen aan protestactie 24 maart

Het Korps Politie Suriname, KPS, maakt dinsdagmiddag 21 maart maar weer eens via een uitgebracht persbericht duidelijk, dat het recht van vreedzame betoging wordt erkend en gerespecteerd. Maar, de politie wenst op te tekenen, dat voor het houden, leiden of organiseren van en het deelnemen aan optochten of demonstraties in het openbaar, van welke aard of welke strekking ook, een vergunning vereist is conform artikel 49 van de Politiestrafwet. Het deelnemen aan protestacties zonder een vergunning brengt extra risico’s met zich mee.

De politie doet een dringend beroep op een ieder in de samenleving, om strafbare feiten en alles wat kan leiden tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid na te laten. De politie en overige veiligheidsdiensten hebben de wettelijke taak om de openbare orde, rust en veiligheid landelijk te handhaven. Hierop zal streng worden toegezien.

In het belang van de veiligheid van iedere burger dienen de aanwijzingen van de politie en andere veiligheidsdiensten strikt opgevolgd te worden. Het is niet toegestaan om de veiligheidszone zonder toestemming te betreden, zo stelt het KPS.

Burgers worden ten zeerste afgeraden om deel te nemen aan de aangekondigde protestactie van 24 maart, gelet op de gebeurtenissen van 17 februari toen de situatie volledig uit de hand is gelopen. De politie zal alle maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen.

Ongeregeldheden of voorbereidingen daartoe kunnen worden gemeld bij de dichtstbijzijnde politiepost of via het verkorte telefoonnummer 115 aan het Command Center.

error: Kopiëren mag niet!