BBGO: “Het is voor ons een schok”

Het is stil aan de Burenstraat nummer 8-12. De Surinaamse vlag hangt buiten halfstok. Een korte maar hevige regenbui past bij de trieste sfeer die er heerst op het kantoor van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO). Het nieuws van afgelopen zondag, dat de voorzitter, Renate Wouden-Bhugwandass, er niet meer is, is hard aangekomen.

Twee bestuursleden vervullen hun plicht, maar zichtbaar aangeslagen. “Het is voor ons een schok”, zegt een van de bestuursleden. De plek die Renate Wouden heeft ingenomen als voorzitter vanaf 2015 is haast met geen pen te beschrijven.

Ondertussen is er een rouwvergadering afgelopen maandagmorgen gehouden vanuit het bestuur over wat er zal gebeuren ten aanzien van het afscheid van de voorzitter. “Bijzonderheden zullen nog volgen”, zegt een bestuurslid. Het blijkt dat ook de organisatie NAKS deel heeft genomen aan de vergadering gezien de grote betekenis die Wouden heeft gehad voor deze organisatie en omgekeerd. Buiten is de schok niet minder.

Een persoon die boeken komt lenen bij de bibliotheek van BBGO schrikt wanneer zij het nieuws hoort. Het blijkt dat er een initiatief is genomen om met staatseer afscheid te nemen van Renate Wouden. Angelic Del Castilho is op de hoogte van dit initiatief en zegt dat een vrouwengroep een brief heeft gericht aan president Chandrikapersad Santokhi met het verzoek van een afscheid met staatseer. Meerdere organisaties staan achter dit idee.

Ook de onder voorzitter van C-47 Claudette Etnel, denkt met weemoed terug aan de tijd dat zij samen met Wouden heeft mogen werken. “Ik was als ondervoorzitter van het C-47 Vrouwenbureau toen samen met mevrouw Wouden in een FNV-project. Ze was lid van de Nationale Vrouwenbeweging. Voor de vrouwen heeft zij heel veel gedaan. Ik ga haar zeker missen”, laat Etnel weten. Zij benadrukt nog de bijzondere wijze waarop Wouden de rol vervulde als voorzitter van de BBGO. “Moge de Almachtige haar ziel eeuwige rust geven”, besluit Etnel. 

Vorige maand zei Wouden in een gesprek met Dagblad Suriname ten aanzien van het overlijden van de heer Harold Rusland en wat hij voor de BBGO had betekend, dat bepaalde mensen niet zouden mogen sterven. Dit zei ze, omdat mensen als Rusland een voorbeeld zijn voor jong en oud.  “Zulke mensen zouden om hun kundigheid maar vooral om hun eerlijkheid, oprechtheid en sociale maatschappelijke betrokkenheid in leven moeten blijven”,  liet Wouden toen nog weten.

RB 

error: Kopiëren mag niet!