Directie MMC geeft update over beschikbare apparatuur en medicatie 

In gesprek met de redactie van Dagblad Suriname gaf algemeen directrice Shaista Abdul van het Mungra Medisch Centrum, MMC, te kennen dat de financiële situatie is het ziekenhuis in een goede fase terecht gekomen is. Ze zei, dat er door tussenkomst van de president en minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin een verandering gebracht zou worden in het centrum op het gebied van apparatuur die dringend nodig was.

Verschillende afdelingen in het MMC weer operationeel 

De CT-scan functioneert sedert enkele dagen weer. Naast de reguliere röntgenonderzoeken en CT-scan zal het op korte termijn ook weer mogelijk zijn mammografieën te verrichten in het MMC. Speciaal voor de (werkende) vrouwen zal de afdeling radiologie ook mammografie screenings ’s middags inplannen. 

Op enkele bepalingen na is het laboratorium volledig operationeel voor de gemeenschap. De afdelingen kunnen dankzij de tussenkomst van de regering, de minister en alle andere actoren weer de optimale zorg bieden aan de bijkans 40.000 personen die allemaal de zorg van het Mungra Medisch Centrum genieten. Het verzoek van het directieteam is dat de huisartsen de patiënten zoveel als mogelijk naar het MMC- laboratorium te verwijzen.

Fysiotherapie sessies

 Om de werkende klasse en de CVA-patiënten (Cerebro Vasculair Accident, meer bekend als een beroerte aanval) tegemoet te komen zal het op korte termijn ook mogelijk zijn in de middaguren geholpen te worden door de fysiotherapeut die beschikbaar wordt gesteld door het MMC. Voor de CVA-patiënten is revalidatie onder andere fysiotherapie van eminent belang voor het herstel en mobilisatie. 

Veel burgers hebben meerdere malen aangehaald dat het voor hen ook moeilijk was om te komen aan medicatie. De verschillende medicamenten waren niet te vinden in het district. Mensen hebben verschillende keren helemaal uit Paramaribo medicijnen laten komen. Ook hierin is volgens de directie verandering gebracht. De directie geeft aan, dat de medicatievoorraad steeds wordt aangevuld zodat het MMC beschikt over medicaties voor de acute zorg, maar ook om de gemeenschap via de apotheek te kunnen voorzien van nodige thuismedicaties. 

error: Kopiëren mag niet!