Dc Bhola staat protestactie 24 maart toe, ook zonder dat actieleiders beschikken over vergunning

Autoriteiten zouden meteen moeten ingrijpen wanneer zonder vergunning actie wordt gevoerd, maar lijkt dat niet te gaan doen

Districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola van Paramaribo-Noordoost garandeert de samenleving een veilig gevoel op vrijdag 24 maart. Enkele activisten hebben voor die dag een grote protestdemonstratie gepland. Bhola heeft maandag 20 maart in een gemoedelijke sfeer een onderhoud gehad met drie van de organisatoren, Maisha Neus, Marcel Oostburg en Marge Getrouw.

Hoewel er van hun zijde nadrukkelijk is aangegeven dat zij geen vergunning voor het protest zullen aanvragen, hebben zij ook de garantie gegeven dat er geen herhaling van 17 februari jongstleden zal plaatsvinden.

  • De vraag is in hoeverre tot beroepsactivisten verworden personen werkelijk de garantie kunnen geven dat zich komende vrijdag geen taferelen in het centrum van Paramaribo gaan afspelen als op vrijdag 17 februari toen vanuit de protestactie het Assembleegebouw werd bestormd en in het centrum van Paramaribo plunderingen, vernielingen en brandstichtingen plaatsvonden. Ook toen was dat niet gepland door de organisatie van de vreedzame protestactie. Laat iedereen hopen dat de organisatoren van het aankomende protest in staat zijn om hun actie werkelijk vreedzaam te laten verlopen.

Bij het gesprek met de drie activisten waren ook leden van de bestuursdienst en de stadspolitie aanwezig. De districtscommissaris spreekt van een “gesprek in een positieve sfeer waarbij partijen vooral naar elkaar hebben geluisterd en de mensen ruim aan het woord zijn gelaten om te weten waarom en waarvoor de actie bedoeld is”. 

Aan de groep is voorgehouden dat zij op basis van de Grondwet het recht tot vreedzaam protest hebben, maar ook de plicht om vergunning aan te vragen. “Zij hebben aangegeven dat ze geen vergunning gaan aanvragen. Ik heb ze dan ook voorgehouden dat als ze geen vergunning aanvragen, het voor de dc ook heel moeilijk is om schriftelijk de voorwaarden vast te stellen waarbinnen zij zich zouden kunnen bewegen. Dus eigenlijk heeft men zichzelf beperkt om geen vergunning aan te vragen.”

Dc Bhola benadrukt dat veiligheid een van de belangrijke vraagstukken is tijdens protestdemonstraties. De acties moeten volgens hem niet ingaan tegen de veiligheidsregels. Het is van belang dat de veiligheid van eenieder gegarandeerd is: zowel van zij die demonstreren als zij die niet actief betrokken zijn. Hij zegt. dat er vanuit de politie is aangegeven dat de veiligheid vrijdag gewaarborgd is. “Wij zullen te allen tijde alert en paraat zijn om zaken in goede banen te leiden zodat het een vreedzaam protest wordt.” 

Hij kan vooralsnog niet aangeven welke maatregelen de politie zal treffen voor wat betreft het Onafhankelijkheidsplein. De organisatoren hebben namelijk aangegeven hun actie op ‘”het Plein” te willen houden. Echter zegt de gezagsdrager dat het niet willen aanvragen van een vergunning een beperking hierop legt. 

  • Dus, feitelijk, met andere woorden, een actie op het plein is niet toegestaan. Maar, de terughoudend in de opmerkingen van de dc lijken erop te duiden, dat het protest op het plein oogluikend zal worden toegestaan. Daarmee wordt de hele gang van zaken rond het aanvragen van een vergunning toch enigzins terzijde geschoven, of vrijdag 24 maart moet blijken dat wet- en regelgeving zoals het hoort worden nageleefd en zal worden opgetreden tegen demonstranten op het Onafhankelijkheidsplein.

Hij garandeert dat de politie zal proberen de mensen zo goed als mogelijk te begeleiden. De organisatoren hebben volgens Bhola ook aangegeven dat ze met hun eigen ordeploeg komen. “Ik geloof dat de intenties zuiver zijn, met ware bedoelingen en dat men niet komt voor een herhaling van 17 februari”, aldus de districtscommissaris. Hij laat verder optekenen dat er ook met ondernemers in de omgeving is afgestemd. Echter is er geen advies gegeven dat zij hun zaak gesloten houden. “Alles zal normaal verlopen: winkels, kantoren, bedrijven en dienstverlening zijn normaal open voor het publiek. De politie zal daar zijn om have en goed te beschermen en de regering zal er alles aan doen om de totale samenleving te beschermen.”

error: Kopiëren mag niet!