AKMOS roept leden op ondernemingen 24 maart open te houden

De AKMOS verzoekt om ook geen gehoor te geven aan de oproep van de actievoerders om de winkeldeuren gesloten te houden op 24 maart.

De Associatie voor Klein- en Middelgrote Ondernemingen in Suriname roept alle ondernemers op en in het bijzonder de kleine ondernemers om haar bedrijfshuishouding te draaien zoals het hoort op een normale werkdag! Net zoals de andere werkgevers organisaties hebben aangegeven voorzichtigheid te betrachten en vooral alert te blijven, adviseert de AKMOS om ook hetzelfde te doen. De veiligheid van het personeel en klanten staat voorop. 

De kleine bedrijven die arbeiders in dienst hebben, hebben het inderdaad moeilijk onder de huidige sociaaleconomische situatie maar sluiting van hun zaak is het allerminst wat ze zich nu kunnen veroorloven. 

Het KMO heeft het al moeilijk om het hoofd boven water te houden en ziet daarom geen heil in het sluiten van haar deuren. De huur van bedrijfsruimten, de bankrente, de lonen van personeel en andere onkosten blijven doortikken en kan het mislopen van een dagje business niet hebben. De vele nationale vrije dagen, zorgen al voor veel ongemakken. De landbouw- en de toerismesector zullen onder andere  hard worden getroffen. 

De komende acties zijn niet bemoedigend voor het schrale aantal ondernemers in Suriname en zal het ze ook niet motiveren om te investeren in de toekomst met alle gevolgen voor de economie en werkgelegenheid! 

Ondernemerschap moet gekoesterd worden en niet worden gedompeld in onzekerheid, daarom doet de AKMOS een oproep aan de leiders van de acties op 24 maart hun bang makende slogan ”alles plat” te herzien. Deze bedoening heeft niets van een normale protestactie. Net als alle Surinamers hebben ook de ondernemers belang bij voorspelbaarheid en geen angst! 

De AKMOS heeft in alle stilte een aantal geplunderde winkels bezocht en sympathie en medeleven betuigt en zal zich blijven inzetten voor verbetering van het lot van de kleine ondernemers. AKMOS blijft zich inzetten voor de belangen van haar leden en is zich bewust van de uitdagingen en risico’s waarmee bedrijven worden geconfronteerd tijdens deze protestactie. 

We staan open voor advies & assistentie. Blijf veilig en neem voorzorgsmaatregelen. 

Namens het bestuur en leden van de AKMOS

error: Kopiëren mag niet!