Dc Bhola wil in gesprek met trekkers protest 24 maart in centrum Paramaribo

Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost wil in verband met een voorgenomen protest op 24 maart in Paramaribo, de trekkers van dat protest uitnodigen voor een overlegmoment. Het gaat om onder andere Siebrano Pique, Marge Getrouw, Jeanine Jurel, Maisha Neus, Martin Atencio, Rendall Feller, de Organic Movement en Na Wi Sranan. Het ligt, aldus de districtscommissaris, in de bedoeling om in een gemoedelijke en broederlijke sfeer zaken met betrekking tot de openbare orde en veiligheid te bespreken. 

Bhola stelt dat het recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame actievoering verankerd liggen in de Grondwet van Suriname en dat deze rechten heilig zijn. “Artikel 21 van de Grondwet is duidelijk; 1. het recht van vreedzame betoging wordt erkend; 2. de uitoefening van dit recht kan in het belang der openbare orde, veiligheid, gezondheid en goede zeden bij wet aan regel en beperking worden onderworpen.”

Gelet op deze bij wet geregelde regeling is het van belang dat de openbare orde te allen tijde gewaarborgd blijft. De districtscommissaris zegt het op prijs te stellen, dat er vanuit de zijde van de trekkers een ieder is opgeroepen de orde en rust te bewaren. Hij geeft aan dat de autoriteiten alle stappen zullen ondernemen om de actie in goede banen te leiden. De veiligheidsdiensten zetten zich onverkort in om de veiligheid van alle Surinamers te blijven garanderen.

Om ervoor te zorgen dat zaken correct en ordelijk verlopen, nodigt dc Bhola dus de trekkers van de geplande actie uit voor een overlegmoment op het Commissariaat. Daarbij zal ook een delegatie van het Korps Politie Suriname aanwezig zijn. Het ligt in de bedoeling om informatie met elkaar te delen en vooral ook de inzichten met elkaar te delen. Deze ontmoeting staat gepland voor maandag 20 maart.

error: Kopiëren mag niet!