Suriname het land van democratie of eerder corruptie?

Democratie is een bestuursvorm in een land waarin het volk regeert. Maar, er is geen land ter wereld op te noemen waar alleen wordt bestuurd volgens de regels van democratie waarbij het volk beslissingen neemt over het bestuur van het land. Men zegt meestal, dat Suriname een democratische rechtsstaat is, maar in de praktijk is dat niet te merken. Er wordt vaker de uitspraak gedaan, dat de regering corrupt is en dat zou ook af te leiden zijn uit haar handelingen en daden. 

Op de vraag of het woord corrupt en de huidige regering in een adem kunnen worden uitgesproken geeft de heer Alwin aan, dat het hem gelijk laat denken aan het accommoderen van ‘friends and family’. “Deze regering zit letterlijk hun eigen mensen te dekken. Steeds worden alleen familie en vrienden geregeld op hoge functies. Al hebben ze de kennis niet ervoor, belangrijk is dat zij de plekken moeten bezetten. Zodat zij verder haar achterban kan regelen en haar eigen regels kan  maken ten voordele van de regering zelf, omdat zij als het ware macht bezitten.”

“Beleid van friends and family”

Het is vaak voorgekomen, dat bij het zogenoemde friends and family beleid politici of bedrijven hun eigen belangen en de belangen van hun vrienden beschermen en behartigen en deze ook bevorderen. Ook al druist het tegen de wettelijke regels en procedures in, er wordt altijd een manier gezocht om de handelingen toch nog op een andere manier gedaan te krijgen ten voordele van hun. In een corruptief land is het van belang, dat er sprake moet zijn van een strak en onafhankelijk rechtssysteem waarin rechters geheel onafhankelijk handelen in het belang van land en volk. 

“Wij hebben geen vrije pers meer”

Henk is cameraman en werkt voor de pers. Hij is dus vaak op het veld om interviews vast te leggen en belangrijke vergaderingen bij te wonen. Hij geeft aan dat hij de afgelopen periode zijn werk niet meer vrij en naar behoren kan doen. “Wij, de pers, worden meestal niet uitgenodigd bij belangrijke bijeenkomsten, of we moeten van andere pers collega’s vernemen wat zich afspeelt. We hebben geen vrije pers meer en voor alles heb je eerst toestemming of een verklaring nodig. “De machthebbers maken echt misbruik van hun macht tegenwoordig.” 

Het moment dat journalisten niet vrij en onafhankelijk hun werk naar behoren kunnen doen en steeds worden beperkt in de uitoefening van hun werk vanwege privacy of wat voor redenen dan ook, is er duidelijk sprake van misbruik van macht door de volksleiders die dan aan de macht zijn. In zulke situaties proberen corrupte leiders hun daadwerkelijke daden/handelingen te verbergen om zodoende minder verantwoordelijkheid af te leggen tegenover het volk.

Een gepensioneerde, die niet bij naam genoemd wenst te worden, geeft aan dat een zwakke corrupte politieke cultuur in een land meestal een fenomeen is, dat zich steeds herhaalt, ook als er een vergelijking wordt gemaakt met andere landen in de wereld. Hij geeft aan, dat wanneer politici en ambtenaren meer gericht zijn op hun persoonlijke belangen en die van hun achterban, er hierdoor weinig ruimte is voor het behalen van een gezamenlijke visie op het welzijn van het land en de burgers. “Hoe wil je als land dan vooruit gaan? En dan komt elke nieuwe regering zogenaamd met een aanpak van de corruptie, ze vergeten dat ze even corrupt zijn. Hierdoor kan er dan steeds een beroep worden gedaan op democratie, maar als corruptie eenmaal in het overheidssysteem voorkomt en op den duur een politieke cultuur is geworden, is het heel moeilijk om er vanaf te komen, omdat het kort gezegd deel van hun cultuur is geworden dat als heel normaal wordt ervaren zonder daarvoor enige schuldgevoelens of verantwoordelijkheidsgevoel naar het volk toe te hebben. Dit allemaal ten nadele van land en volk.”

(JM)

error: Kopiëren mag niet!