Debie bepleit opzetten model melkveebedrijf

Het Assembleelid Radjendre Debie (VHP) heeft tijdens de behandeling van de ontwerpwet Beperking Slacht Vrouwelijk Runderen afgelopen week in de Nationale Assemblee, het voorstel gedaan aan het ministerie van Landbouw,Veeteelt en Visserij (LVV) voor het opzetten van een model melkveebedrijf in coördinatie met melkveeboeren. 

In het verlengde daarvan zou er gewerkt moeten worden aan verbetering van het grasland. 

Om de import van melkpoeder te vervangen toont de parlementariër zich voorstander van de import van melkkoeien. Daarvoor zijn volgens hem ongeveer 1.268 melkkoeien nodig. Hij baseert dit aantal op het jaarlijks tekort van ongeveer 4 miljoen liter melk in de lokale melkbehoefte van in totaal 6,5 miljoen liter. Om dat tekort op te vangen wordt jaarlijks gemiddeld 1.500 ton melkpoeder geïmporteerd met een waarde van ongeveer USD 5 miljoen.

Kennis en praktijkcentrum

Het op te zetten model melkveebedrijf zou ook moeten dienen als kennis- en praktijkcentrum voor boeren. De interesse bij jongeren dient gewekt te worden in de melkveesector door ondermeer “on the job” trainingen te bieden aan studenten. Debie stelt voor een genenbank op te zetten van meerdere grassoorten met daaraan gekoppeld informatie over de vereiste bodemtype, de bemesting en andere zaken. Het gebruik van ruwvoer kan gebruik van duur krachtvoer terugdringen zonder vermindering van de melkproductie. Hij vindt ook, dat actief aan rasverbetering moet worden gedaan. Daarbij dient niet alleen gelet te worden op rassen die een hogere melkproductie opleveren. Er dient ook gekeken te worden naar het temperament, de hitte bestendigheid, gezondheid en weerstand tegen ziekten en plagen. 

In het op te zetten model melkveebedrijf zal ook aan onderzoek moeten worden gedaan naar gedeeltelijke en/of volledige vervanging van import voer door lokale grondstoffen.

SS 

error: Kopiëren mag niet!