Niet alleen de bouwpolitie op het schavot plaatsen

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken trok op zondag 12 maart erop uit voor een bouwinspectie. De bewindsman ontmoette op zijn tocht een burger, die tienduizenden SRD heeft betaald om aan een vergunning te komen om duikers aan te leggen.

Volmondige bekentenis

De persoon die betaald heeft weigerde een verklaring af te leggen, maar zijn echtgenote nam geen blad voor de mond. Zij legde een volmondige bekentenis af. Er werden beelden vertoond die door veiligheidcamera’s zijn vastgelegd.

Recidivist

Het is niet de eerste keer, dat de betrokken ambtenaar betrokken is geweest bij ongeregeldheden. Hij is twee keer eerder door de minister zelf aangesproken, maar blijkt hardleers te zijn. Met hem zijn er meerdere ambtenaren die aan aanvragers zeggen: “…De minister is langa bere persoon die moeilijk doet.”

Kwalijke zaken

Nurmohamed heeft de koe bij de horens gevat: “Er vindt op grote schaal afpersing plaats, het moet nu stoppen. Kwalijke zaken moeten tegengegaan worden. Zonder de medewerking, inzet en verbetering van de ethiek van de burgerij zal het nooit lukken.”

Hardnekkig

De bewindsman heeft het over een herstel- en helingsproces dat ongetwijfeld jaren, zelfs een generatie, in beslag zal nemen. Het zal gezien de omvang en hardnekkige aard van het probleem, niet zonder slag of stoot gaan.  Maar, het moet volgens hem ergens beginnen.

Aanpassing wet

De Raad van Ministers heeft een wetsontwerp in behandeling dat het recht van het maken van bouwtekeningen niet langer alleen aan architecten, ingenieurs, aannemers, installateurs, stedenbouwkundigen zal worden toegekend. Natin en PTC-afgestudeerden en kundige ontwerpers kunnen als de ontwerpwet wordt goedgekeurd ook aan de slag.

Diversificatie 

Het beroep van bouwkundig tekenaar wordt gediversifieerd. Dat werkt niet alleen in het voordeel van de tekenaar. Ingenieurs, architecten, stedenbouwkundigen vragen bommen geld. De burgers kunnen met de diversificatie van de Bouw Wet tegen aanzienlijke lagere kosten aan de ontwerpen komen. Dit moet het gesjoemel helpen tegengaan.

Onderzoek

Het ministerie van Openbare Werken heeft onderzoek gelast naar wantoestanden op de afdeling Bouwpolitie. Gaande het onderzoek verricht door de afdeling Interne Controle, zijn de veldwerkers van de bouwpolitie van het Directoraat Bouw en Stedenbouwkundige Werken op non-actief gesteld. De veldinspecteurs zijn ook in opspraak. Er zou sprake zijn van gesjoemel, corruptie, fraude, afpersing en meer. De directie en staf moeten verantwoording afleggen.

Institutioneel  

De publieke opinie werd aan minister Riad Nurmohamed voorgelegd: “…Het problemen rond bouwvergunningen is landelijk en institutioneel. Corrupte ambtenaren van Openbare Werken staan niet op zichzelf. Het is slechts een schakel in de misère van nationale scheefgroei. De uitzaaiing van de kanker heeft de hele samenleving aangetast. Alleen de bouwpolitie op het schavot te brengen is een dwaling.”

De bouwwereld ontwikkelt zich ongecontroleerd.

“De overheid, stedenbouwkundigen, projectschrijvers, opdrachtgevers, architecten, ingenieurs, ondernemers, installateurs, bouwvakkers, grondbezitters, huiseigenaren, ambtenaren, ga zo maar door ondermijnen de stedelijke ontwikkeling.”

Bouwen 

Nurmohamed: “De Bouw Wet en andere voorschriften worden op de meeste punten niet nageleefd. Wist u dat het verboden is om zonder voorafgaande schriftelijke vergunning te bouwen, een bestaande opstal te wijzigen of af te wijken van het bouwplan? Onder bouwen wordt verstaan het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen, of uitbreiden van gebouwen of andere bouwwerken in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen waterbouwkundige bouwwerken.

“Harmonie”

“Muren, schuttingen, omheiningen, hekken, stoepen, riolen of putten en bouwvallige toestanden worden eveneens in ogenschouw genomen. Er dient rekening te worden gehouden met een harmonische bebouwing. Het milieu, gezondheid en veiligheid zijn aspecten die van groot belang zijn. Het is een probleem dat door de jaren heen is ontstaan en gegroeid.”

 In beeld gebracht

Ter illustratie van de wantoestand werden er foto’s op tafel gelegd. Gekozen werd voor de restauratie van het ministerie van Sociale Zaken en de Kromme Elleboogstraat in het kader van het herstel van het historisch stadscentrum.

Wist u dat?

Minister Nurmohamed: “Bermen, trottoirs moeten obstakelvrij worden gehouden. Maar, dat wordt niet nageleefd.  De politie kan in het belang van de veiligheid optreden. De districtscommissaris idem dito en milieu autoriteiten kunnen zich ook van zich laten horen.”

Beunhazen

“De overheid, stedenbouwkundigen, projectschrijvers, opdrachtgevers, architecten, ingenieurs, ondernemers, installateurs, bouwvakkers, grondbezitters, huiseigenaren, ambtenaren  ga zo maar door ondermijnen de stedelijke ontwikkeling.”

Duikers

“Het is in de loop van de jaren meer en meer een gewoonte geworden dat ambtenaren vergunning aanvragen indienen voor familie, vrienden, buren en kennissen. Er wordt door niemand meer stilgestaan bij de Bouw Wet die onder andere voorschrijft, dat vergunningsaanvragen persoonlijk moeten worden ingediend.”

Verleiding

“Er werden vroeger cadeautjes gegeven aan ambtenaren om aan vergunningen te komen. Niet dat de ambtenaren erom vroegen. Het wordt en werd aangeboden. Er wordt invloed uitgeoefend op het gedrag van de ambtenaar. De verleiding is groot.”

Verkeerde ethiek

“Het begon lang geleden quasi onschuldig met een portie eten, een biertje of andere kleinigheid. Deze verkeerde ethiek is anno 2023 uitgegroeid tot een miljoenen business, waarbij er onwettig geld of goed wordt afgedwongen. Burgers worden afgeperst. Tegenwoordig bieden ambtenaren hun diensten aan. Er worden bedragen van SRD 50.000 en meer neergeteld door personen die bouwkoorts hebben. Dit terwijl de vergunning SRD 500 kost.”

Ons kent ons

“Alle ambtenaren en burgers zijn op de hoogte van de toestand, gedogen de wantoestand en doen lustig mee. Deze gang van zaken is regel geworden.”

HD

(Bijschrift foto’s: Ter illustratie van wantoestand in de bouwwereld werden er foto’s op tafel gelegd. Er was keuze uit honderden voorbeelden. Gekozen werd voor de restauratie van het Ministerie van Sociale Zaken en de Kromme elleboogstraat in het kader van het herstel van het historisch stadscentrum.)

error: Kopiëren mag niet!