Personeel Wijkkantoren Para, Wanica en Saramacca pas paar dagen voor registratie koopkrachtversterking getraind

Ruim 100 personeelsleden van de verschillende Wijkkantoren van de districten Para, Wanica en Saramacca worden gedurende 3 dagen getraind in het registratieproces van het koopkracht versterkingsprogramma, dat al in Paramaribo is opgestart.

De fysieke registratie zal in al deze drie districten simultaan op maandag 20 maart starten. 

  • Het is opmerkelijk dat zo kort voor de fysieke registratie personeel nog getraind moet worden – en dat zelfs gedurende drie dagen – in het zogenoemde registratieproces. Het is al geruime tijd bekend, dat er een registratieproces opgestart wordt in het kader van de SRD 1.800 koopkrachtversterking, maar men wacht met het trainen van personeel tot het laatste moment.

De koopkrachtversterking loopt vanaf januari en zal aan eenieder die daarvoor in aanmerking komt, worden uitgekeerd met terugwerkende kracht (twk). Personen die zich pas in maart hebben kunnen registreren zullen de uitkeringen van februari en januari dus ook ontvangen. Uiteindelijk moeten ruim 60.000 huishoudens hiermee geholpen worden, echter moet het aantoonbaar zijn dat ze SRD 6.000 of minder verdienen.

De SRD 1.800 is een tegemoetkoming van de overheid naar de samenleving toe. Via ger Sociaal Programma worden zeven goederen en diensten gesubsidieerd, te weten brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten.

Vanaf de start van de registraties op 27 februari zijn tot heden, 16 maart, in totaal 19.917 registraties geweest waarvan 11.311 fysieke registraties en 8.606 online registraties.
Online kan de registratie ook gedaan worden en wel via https://socialservices.gov.sr.     

error: Kopiëren mag niet!