Meer immigranten dan emigranten in periode 2018-2021

Statistieken over de periode 2018-2021 laten een dalende trend zien van immigranten in Suriname. Aan de andere kant geven emigratiecijfers aan, dat over dezelfde periode jaarlijks gemiddeld 2.330 personen uit het land wegtrekken om zich elders te vestigen. Beide ontwikkelingen houden verband  met de verslechterde sociaal-economische omstandigheden in het land. Kader vertrekt naar het buitenland voor betere betaalde banen. Er komen minder immigranten het land binnen, doch hun aantallen blijven hoog. Er is zelfs sprake van een migratiesaldo. Er komen dus meer mensen in het land, dan mensen die wegtrekken. 

Voor beide groepen is de voornaamste drijfveer beter betaalde banen. Het wegtrekken van gekwalificeerd personeel in de zorgsector is algemeen bekend. Vele gezinnen breken ook op en trekken naar het buitenland voor betere perspectieven voor hun kinderen, zoals studie. 

Immigranten kiezen toch voor Suriname

In 2018 bedroeg het aantal immigranten 4.850. In 2019 steeg dat aantal naar 5.054 om het jaar daarop, in 2020 aanzienlijk terug te vallen naar 2.956.  Deze drastische daling van de immigratiecijfers heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met Covid. In 2021 vertoonden de immigratiecijfers een verdere doch lichtelijke daling naar 2.337. De cijfers over 2022 zijn nog niet voorhanden.  

Ondanks de verslechterde sociaal-economische situatie kiezen immigranten, waaronder veel Cubanen en Haïtianen, toch voor Suriname, omdat de situatie in het thuisland voor hun veel slechter is. Cubanen vinden hun weg in voornamelijk de dienstensector en de Haïtianen zijn meer in de agrarische sector te vinden. Naast de “legale” immigranten is er ook nog de groep van illegalen waaronder Guyanezen, Haïtianen en Brazilianen. Deze groep illegalen is meestal werkzaam in de informele sector.

Voor wat betreft de emigratie, bij het vertrekken uit het land om zich elders te vestigen tonen de cijfers over de periode 2018-2021 een jaarlijks gemiddelde van 2.330. In 2018 bedroeg het aantal emigranten 2.335. In 2019 was dat 2.481 en het jaar daarop 2.175. In 2021 verruilden 2.337 personen Suriname voor het buitenland.

SS

error: Kopiëren mag niet!