DA’91 participeert niet in ontmoeting met president inzake voorbereiding nationale dialoog

DA’91 heeft heden President Chan Santokhi bericht dat zij niet zal ingaan op de uitnodiging voor vandaag, dinsdag 14 maart, om een gesprek te hebben inzake de voorbereiding van de Nationale Dialoog. 

De partij geeft in haar schrijven het als volgt aan:

Hierbij wensen wij u te informeren dat DA’91 uw uitnodiging voor dinsdag 14 maart 2023 voor het vooroverleg in het kader van Nationale Dialoog heeft ontvangen. Wij informeren u dat wij in deze fase het efficiënter menen te zijn u de voorstellen en aanbevelingen die wij u bij eerdere gesprekken hebben doen toekomen, wederom te sturen. 

Sinds het eerste gesprek met de coalitie in juni 2020 zijn er meerdere overlegmomenten geweest waarbij de partij gevraagd en ongevraagd serieuze voorstellen voor goed bestuur in het belang van de totale samenleving met u heeft gedeeld. De laatste keer was in juli 2022. 

Wij moeten echter constateren dat van de vele voorstellen op elk vlak:

  • Moreel-ethisch stramien van de samenleving: Het Nationaal Integriteitsplan
  • Democratie/Rechtsstaat
  • Financieel/Economische basis
  • Sociaal-Maatschappelijke versterking
  • Politiek: Wettelijk Kader/Leiderschap profielen 

bitter weinig tot niets is overgenomen en uitgevoerd. 

Het is daarom dat wij van mening zijn dat het beter is u deze documenten wederom te doen toekomen en wij het nut van fysiek deelnemen aan het traject om te komen tot een nationale dialoog nu niet zien. “

De partij spreekt ook de hoop uit, dat de voorstellen en ideeën van DA’91 en van alle andere betrokken partijen wel serieus genomen zullen worden door de President. 

Voorts uit de partij wederom haar bezorgdheid over de aanwakkering van etnische sentimenten en het stimuleren van verdeeldheid in de samenleving. De President wordt gevraagd zijn verantwoordelijkheid te nemen door een actieve bijdrage te  leveren aan het bevorderen van verbondenheid en eenheid in de samenleving.

DA’91 beëindigt haar schrijven met te stellen dat ongeacht verschillen van welke aard dan ook tussen burgers, onze samenleving er eentje moet zijn waarbij een ieder zich thuis voelt en wij met respect en waardering met elkaar omgaan.

De brief en bijlagen zijn vandaag afgegeven op het Kabinet van de President.

Suriname verdient BETER!

DA’91 Publiciteitsdienst

error: Kopiëren mag niet!