Oorzaak jeugdcriminaliteit

Waar is de tijd gebleven, dat kinderen nog kind waren en lekker buiten speelden. De laatste tijd is er, vooral in het buitenland, sprake van een toename van jeugdige delinquenten. Hoe vaak lezen of horen we niet dat het gedrag van de jeugd van kwaad tot erger wordt. Ze vechten, lopen met wapens. Ze zien dat volwassenen niet meer communiceren, maar vechten, staken, vernielingen aanrichten. De jeugd groeit op met het idee dat dit gedrag normaal is.

De leeftijd van de crimineel van nu begint bij 12 jaar. Deze stijgende trend komt vooral voor rekening van, aan agressie gerelateerde misdrijven, zoals bedreiging, moord, mishandeling, vernieling en verstoring van de openbare orde. Ook het aantal verkeersmisdrijven, veroorzaakt door alcohol en drugs is onder de jongeren toegenomen. Zoveel kinderen komen in het jeugdstrafrecht terecht, voordat ze hulp krijgen. Ze krijgen uiteindelijk hulp via het jeugdstrafrecht en dat is fout. Een kind zou geen misdaad hoeven te plegen om de hulp te krijgen die het nodig heeft.

Verschillende factoren kunnen de oorzaak zijn van de stijging van jeugdcriminaliteit.                                               

 – De jeugd heeft steeds meer geld nodig om dure spullen te kopen en daar proberen ze aan te komen door middel van geweld.

– De grote criminelen lokken jongeren met het snelle geld om het vuile werk voor ze te doen omdat ze weten dat de jeugd geen zware straffen wordt opgelegd.                                                                                                                

– Laagopgeleide of ongeschoolde jongeren zijn sneller geneigd om criminele delicten te plegen om aan geld te komen.                                                                             

– Het respect voor de politie neemt af. Een politieagent moet tijdens zijn werk heel voorzichtig manoeuvreren om niet beschuldigd of aangeklaagd te worden. Als de politie niet hard meer mag optreden, durven niet alleen criminelen, maar ook de gewone burger veel meer. Kijk maar naar protestacties, daar zijn geweld, provocaties en vernielingen nu heel normaal. Recent nog was het de milieuactivisten in Nederland door de rechter verboden om de snelweg te bezetten. Protesteren mag, maar niet op de snelweg, dat is gevaarlijk, het verkeer wordt belemmerd, vooral als er een ambulance met spoed erdoor moet. Het rechterlijk verbod werd genegeerd en toen de politie optrad hadden enkelen nog het lef om te klagen over het harde optreden. De wet wordt steeds meer met de voeten getreden en oppakken heeft geen zin daar ze de volgende dag alweer worden vrijgelaten.

 – Niet iedereen heeft dezelfde fatsoensnormen. De jeugd die het land binnenkomt, kan stelen, geweld of plofkraken in het thuisland gewend zijn. Dit verkeerde voorbeeld kan worden overgenomen, met het gevolg dat het aantal jeugddelicten toeneemt. 

– Alcohol en drugsgebruik onder de jeugd, kunnen de criminaliteit aanwakkeren.                                                 

– Andere sociale ontwikkelingen die kunnen uitmonden in crimineel gedrag zijn een afname van de sociale controle en op straat rondhangende jongeren. 

Crimineel gedrag is dus een maatschappelijk probleem en kan verschillende oorzaken hebben.

Men blijft proberen om achter de oorzaken van het toenemend crimineel gedrag van de jeugd te komen. Al deze opsommingen kunnen mogelijke oorzaken zijn en toch denk ik dat de grootste boosdoener is, het gebrek aan opvoeding door de ouders. 

Veel ouders zetten gedachteloos kinderen op de wereld omdat ze denken dat het zo hoort. Ze denken niet meer bewust na over het aantal kinderen die ze kunnen verzorgen en over de opvoeding. Ze geven hun kind meer kwantiteitsaandacht en geen kwaliteitsaandacht. Ze voeden hun kind, maar geven het geen opvoeding. Het gevolg hiervan is dat een kind dat die aandacht, liefde en tijd van zijn ouders mist kan afglijden naar gewelddadig of crimineel gedrag. 

De samenleving zit dan met de nare gevolgen. Steeds meer mensen roepen dat er door de politiek actie moet worden ondernomen.                                                     

Maar beste mensen, politieagenten en wetten kunnen er niet voor zorgen dat het menselijk gedrag wordt gecorrigeerd. In het beste geval zijn de politie en het strafrechtsysteem de laatste wanhopige verdedigingslinie voor een beschaafde samenleving. Onze toegenomen afhankelijkheid van wetten om gedrag te reguleren, is een maatstaf voor hoe onbeschaafd we zijn geworden.

De enigen die de jeugd weer in het gareel kunnen krijgen, zijn de opvoeders. De ouders moeten hun kind weer gaan opvoeden. Leer je kind dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer in de samenleving. 

Elk mens heeft goed en kwaad in zich en die twee voeren continu strijd. Elk mens kan geheel zelf bepalen welke van die twee de strijd zal winnen, omdat jij alleen beslist welke van deze twee fenomenen, jij wilt voeden. The choice is yours! 

“Behavior is the language of trauma. Children will show you, before they tell you that they are in distress.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!