Bushouders zijn met plotselinge verhoging bustarieven in overtreding

Veel burgers maandagochtend onaangenaam verrast met forse tariefsverhoging 

De bustarieven zijn ingaande maandag 13 maart plotseling fors verhoogd. Het lijnbustarief (routes 1 tot en met 10) bedraagt nu SRD 12,50, een SRD 4 verhoging. Op trajecten waar SRD 10 werd betaald moet nu SRD 14,75 worden betaald, maar er zijn ook routes waarvoor nu SRD 18,50 betaald moet gaan worden.

De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) is tot deze drastische verhogingen overgegaan, na overleg met de regering die met een deels subsidiëring over de brug is gekomen waardoor de nieuwe tarieven tot stand zijn gekomen.

Maar, de bushouders zijn strafbaar, immers op eigen houtje is het besluit genomen per maandag de tarieven te verhogen, terwijl er nog geen officiële toestemming voor is gegeven van regeringszijde. 

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), in casu het Directoraat Transport, heeft dan ook maandag bekendgemaakt, dat de bustarieven op basis van een overeenkomst tussen het ministerie en de bushoudersorganisatie wordt vastgesteld. “De overeenkomst wordt dan bij missive bekrachtigd, op grond waarvan de tarieven worden gewijzigd. Op grond van het bovenstaande wordt hierbij medegedeeld dat de tarieven voor openbaar vervoersdiensten niet zijn gewijzigd. Het ministerie zal derhalve streng optreden tegen bushouders die zich schuldig maken aan prijsopdrijving.”

“Klachten over prijsopdrijving kunnen via een app – bericht of SMS op het nummer (597) 8950991 worden doorgegeven aan het ministerie, onder vermelding van het kentekennummer en het traject waarop de bus actief is. Ook beeldmateriaal kan geappt worden naar het nummer voornoemd”, meldt TCT ook nog.

Zeer laakbaar

Het handelen van de PLO en haar leden is zeer laakbaar. Immers, in de eerste plaats zijn ze in overtreding en in de tweede plaats werden velen maandagochtend onaangenaam verrast door de verhoogde tarieven. De bevolking was en is nog steeds niet formeel in kennis gesteld, vanuit de regering, van de geplande verhoging van de tarieven. 

Het feit, dat de PLO het bekend heeft gemaakt, pas nadat tarievenlijsten waren gelekt via social media en daar de ronde gingen, wil niet zeggen dat het dan is toegestaan. Daartoe dient het ministerie van TCT fiat te geven.

Overigens, de redactie van Dagblad Suriname had zondag TCT-minister Albert Jubithana benaderd met concreet de vraag of er een officiële mededeling is geweest inzake de door de PLO aangekondigde tariefsverhogingen. De bewindsman, die de vraag via WhatsApp heeft gelezen, vond het kennelijk niet de moeite waard om te reageren.

Laks

Ondertussen heeft de lakse houding van TCT- kennelijk in een ivoren toren ver weg van het volk – geleid tot zeer veel ontstemde reacties in de samenleving. Plotseling werden burgers geconfronteerd met fors hogere prijzen voor een busticket. 

Deze hele gang van zaken is onverkwikkelijk, kwalijk en schandelijk en verdient zeker geen schoonheidsprijs. Kennelijk moet het ministerie van TCT nog veel leren als het gaat om transparant en snel  communiceren met de samenleving.

PK

error: Kopiëren mag niet!